Comparteix:

Verificació-Seguiment-Modificació-Acreditació

El Marc VSMA vincula els processos de verificacióseguimentmodificació i acreditació de la qualitat de les titulacions oficials a Catalunya, amb els propòsits següents:

 • Garantir una avaluació continuada del funcionament dels ensenyaments.
 • Promoure la cultura de la qualitat i del rendiment de comptes. 
 • Donar suport als responsables universitaris en la construcció de la visió estratègica dels ensenyaments. 
 • Ajudar a reforçar la transparència, el lideratge i el reconeixement social de la Universitat.

 

A través dels enllaços següents podreu accedir als informes confeccionats fins a l'actualitat:

 • Verificació

  Informes presentats per a la verificació dels nostres estudis i l'avaluació rebuda per part de l'AQU.

 • Seguiment

  Informes de seguiment del centre amb la valoració d'assoliment dels estàndards.

 • Modificació

  Informes presentats per a la modificació dels nostres estudis i l'avaluació rebuda per part de l'AQU.

 • Acreditació

  Informes d'acreditació de les titulacions del centre i l'avaluació rebuda per part de l'AQU.

Titulacions extingides
documentació VSMA