Comparteix:

Qualitat

Per assegurar que les actuacions de l’EPSEB assoleixin els objectius associats a la formació que imparteix, d'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES, l’EPSEB disposa de polítiques i d’un sistema d’assegurament intern de la qualitat (d'acord amb el programa AUDIT) formalment establert i públicament disponible.

 

  • Marc VSMA

    Marc Verificació- Seguiment-Modificació-Acreditació de les titulacions de l'Escola

  • Dades estadístiques

    Evidències, memòries de l'Escola, portals de dades, enquestes a l'estudiantat i als titulats i titulades de l'Escola, inserció laboral.

 

Responsable de la informació, dades de contacte i horari d'atenció