Vés al contingut (premeu Retorn)

Professorat

 

foto mostra

El professorat de l’EPSEB pot participar en dos tipus de programes de mobilitat amb ajuts associats: els ajuts Erasmus+ Teaching Mobility, que permeten al nostre professorat l'oportunitat d'impartir docència a altres universitats sòcies; els Ajuts i beques per a recerca, gestionats directament pel Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa (UPC).

Informació general

L’activitat acadèmica universitària actual i, en particular, la que es desenvolupa en els àmbits de ciència i tecnologia es realitza en un context internacionalitzat. Encara que la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és una institució activa internacionalment en docència i recerca, participa en programes de mobilitat internacional d’estudiantat i professorat, cal que es converteixi en més internacional per poder millorar i competir amb èxit en el futur.

Per afrontar els reptes que comporta la internacionalització, el Vicerectorat de Política Universitària, dins el marc del programa ERASMUS+ de la Unió Europea, convoca ajuts econòmics per finançar les missions docents (STA) del seu professorat.

L’objectiu del programa és:

 • Incrementar les capacitats i la dimensió internacional de la institució
 • Consolidar els vincles entre les universitats amb les quals hi ha convenis bilaterals de mobilitat d’estudiantat i PDI en el marc del programa ERASMUS+ i oferir l’oportunitat de construir xarxes de contactes internacionals
 • Promoure l’intercanvi d’experiències en metodologia docent
 • Millorar el desenvolupament acadèmic del personal docent de la Universitat i la competència en llengües estrangeres
 • Afavorir l’adquisició de competències

Els ajuts es destinen a cobrir part de les despeses de viatge i manutenció per impartir docència dins d’un pla d’estudis oficial de grau o màster, cas que impliqui la impartició de docència a universitats amb les quals hi hagi un acord interinstitucional ERASMUS+.

Procés

 1. Has de decidir on vols anar i contactar amb la Universitat de Destí. A l’apartat els Acords bilaterals de mobilitat de l’EPSEB per a PDI, tens totes les destinacions disponibles.
 2. Quan hi hagi la Convocatòria hauràs de presentar a l'Àrea de Suport Institucional i Relacions Externes la Sol·licitud (amb el vistiplau del Director del Departament) i el Mobility Agreement (s'accepten signatures electròniques o escanejades). 
 3. L’Escola, a través del la Sots-direcció de Mobilitat i Relacions Internacionals, fa una priorització de les sol·licituds presentades. La valoració es fa en base al pla de mobilitat (Mobility Agreement), la durada de la mobilitat i la realització d’activitats addicionals a la docència, com ara fer una presentació de l’Escola a la institució d'acollida.
 4. El GRI publica el llistat de les persones que rebran l'ajut.
 5. Les persones seleccionades rebran un correu del GRI on, entre d'altres coses, se'ls informarà que cal omplir el Conveni de subvenció. Aquest Conveni s'ha d'entregar a l'Àrea de Suport Institucional i Relacions Externes de l'Escola, ja que l'ha de signar el Sots-director de Relacions Internacionals. Nosaltres ho enviarem al GRI un cop signat.
 6. Rebràs el un avançament de l'ajut obtingut (l'import depèn de la distància, trobaràs la informació a la Convocatòria de cada curs).
 7. Realitzes la mobilitat durant el curs acadèmic. Assegura't de reunir tota la documentació necessària per a la tornada. En el cas del Certificat d'estada caldrà que les signatures i segells siguin originals.
 8. Has d'enviar la documentació al GRI, a Gestió econòmica. Seran ells els que et diguin què més has de fer (hauràs d'omplir una enquesta). 
 9. Rebràs l'import restant de l'ajut obtingut.

Condicions per participar

Les característiques de la mobilitat, segons els requeriments Erasmus+ són:

 • Durada: mínima 2 dies – màxima 2 mesos
 • Període: entre l'1 de setembre de 2018 i el 30 de setembre de 2019
 • Hores mínimes de docència impartides: un mínim de 8h setmanals (en el cas d’estar menys d’una setmana s’han de fer de totes maneres un mínim de 8h)
 • Impartició de docència en plans d’estudis oficials
 • Amb acord interinstitucional Erasmus+ vigent per a realitzar aquesta activitat (vegeu els Acords bilaterals de mobilitat de l’EPSEB per PDI)

Els beneficiaris de l’ajut poden ser:

 • Estiguin en situació administrativa activa i percebin una nòmina de la UPC,
 • Tinguin la nacionalitat d'un país de la UE o d'un país participant en el programa Erasmus+. En el cas de tenir nacionalitat de tercers països, cal acreditar que es té un permís vàlid per residir a Espanya, durant el període que es realitza la mobilitat,
 • Imparteixin ensenyaments dins d'un pla d'estudis oficial de la UPC,
 • Durant la seva estada el docent s'integri en el departament o facultat de la institució d'acollida.
 • Existeixi un acord interinstitucional Erasmus que inclogui les activitats que realitzarà el beneficiari.