Comparteix:

Vols marxar de mobilitat?

Si us interessa fer una mobilitat internacional, en aquest apartat trobareu tot el que heu de tenir en compte:

Tant si voleu marxar de mobilitat a Europa (Acció KA131) com si voleu marxar de mobilitat fora d'Europa (Acció KA171) haureu de seguir aquest procés bàsic:

 

 • Convocatòria i ofertes

  Consulteu la convocatòria de mobilitat al web del Gabinet de Relacions Internacional (GRI) i les diferents ofertes als webs corresponents.

 • Elecció del destí

  Un cop decidit el destí, cal comunicar-lo al subdirector/a de Relacions Internacionals.

 • Universitat de destí

  Rebut el vistiplau del subdirector/a, haureu de contactar amb la universitat on voleu desenvolupar la vostra mobilitat.

 • La documentació

  Un cop la universitat de destí us confirmi que hi podeu anar, caldrà que empleneu la sol·licitud de mobilitat, la qual haurà d'anar signada pel director/a del vostre departament. A més, també haureu d'emplenar el Mobility Agreement i tramitar la signatura amb la universitat de destí (en aquest cas pot ser signatura escanejada). Les mobilitats KA171 també han d'incloure una carta d'acceptació de la universitat de destí.

 • Signatura del subdirector

  Caldrà que presentis la documentació a Secretaria acadèmica per tal que el subdirector/a de Relacions Internacionals la signi i faci la priorització establerta a la convocatòria. S'envia la documentació al GRI.

 • Beneficiaris de l'ajut

  Un cop el GRI hagi rebut tota la documentació, publicarà la llista de beneficiaris/es de l'ajut de mobilitat. Si has quedat exclòs, caldrà que facis les esmenes corresponents.

 • Avançament de l'ajut

  Abans de marxar de mobilitat el GRI et farà un avançament de l'ajut que se t'ha assignat.

 • Durant l'estada

  Durant la teva estada de mobilitat has de fer 8 hores de classe a la setmana en estudis oficials.

 • A la tornada

  Un cop tornis de la teva estada de mobilitat caldrà que enviïs al GRI els documents originals següents: Certificat d'estada (sense esmenes) i els bitllets d'avió. A més a més, caldrà que completis l'enquesta Erasmus Tool.

 • Pagament de l'ajut

  Un cop el GRI rep tota la documentació i comprova que estigui correcte, et pagarà la part de l'ajut que quedava pendent.

 

Erasmus+ Teaching Mobility

Per afrontar els reptes que comporta la internacionalització, el Vicerectorat de Política Universitària, dins el marc del programa ERASMUS+ de la Unió Europea, convoca ajuts econòmics per finançar les missions docents (STA) del seu professorat.

L’objectiu del programa és:

  • Incrementar les capacitats i la dimensió internacional de la institució
  • Consolidar els vincles entre les universitats amb les quals hi ha convenis bilaterals de mobilitat d’estudiantat i PDI en el marc del programa ERASMUS+ i oferir l’oportunitat de construir xarxes de contactes internacionals
  • Promoure l’intercanvi d’experiències en metodologia docent
  • Millorar el desenvolupament acadèmic del personal docent de la Universitat i la competència en llengües estrangeres
  • Afavorir l’adquisició de competències

Els ajuts es destinen a cobrir part de les despeses de viatge i manutenció per impartir docència dins d’un pla d’estudis oficial de grau o màster, cas que impliqui la impartició de docència a universitats amb les quals hi hagi un acord interinstitucional ERASMUS+.

 

Altres convocatòries

Convocatòria del MECD per a estades de professors/res i investigadors/res en centres estrangers

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca ajuts per a estades de professors/res i investigadors/res en centres estrangers, en les seves dues modalitats:

 • Modalitat A - Estades de mobilitat de professors/res i investigadors/res sèniors en centres estrangers d'ensenyament superior i investigació
 • Modalitat B - Estades de mobilitat a l'estranger "José Castillejo" per a joves doctors/res

 

Convocatòria MECD
Estades a l'estranger

El vicerectorat de Política Internacional de la Universitat de Politècnica de Catalunya, amb el finançament del Banc de Santander en el marc del Programa Becas Iberoamérica Santander Investigación, convoca beques per realitzar una estada en un centre de recerca o universitat iberoamericana, diferent al país d'origen de la persona sol·licitant.

 

Beques Iberoamérica Santander Investigación
Convocatòria