Comparteix:

Professorat

L’activitat acadèmica universitària actual i, en particular, la que es desenvolupa en els àmbits de ciència i tecnologia es realitza en un context internacionalitzat. Encara que la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és una institució activa internacionalment en docència i recerca, participa en programes de mobilitat internacional d’estudiantat i professorat, cal que es converteixi en més internacional per poder millorar i competir amb èxit en el futur. 

 

 

  

Responsable de la informació, dades de contacte i horari d'atenció