Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació acadèmica / Tràmits administratius / Renúncia a la matrícula de primer curs - estudiantat de nou accés

Renúncia a la matrícula de primer curs - estudiantat de nou accés

Informació prèvia

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé l'estudiant de nou accés de primer curs pot, en casos degudament justificats i per una sola vegada, sol·licitar la renúncia total a la matrícula sempre que ho faci en el termini establert en el calendari acadèmic.

L'estudiantat que ha renunciat a la matrícula perd la plaça assignada i ha de tornar a ser admès en el procés de preinscripció o d'acord amb les normes d'accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-s'hi una altra vegada.

La renúncia a la matrícula només s'accepta si l'import d'aquesta ha estat abonat i només dona dret a la devolució dels preus públics en els supòsits següents:

  • Per malaltia o accident greu degudament justificats
  • Per reassignació de preinscripció

La sol·licitud de renúncia a la matrícula de primer curs implica la renúncia a tots els ajuts a l'estudi sol·licitats que requereixen estar matriculat d'uns estudis universitaris.

El director o directora del centre és que resol les sol·licituds de renúncia presentades.

Sol·licitud

Qui ho pot sol·licitar?

La renúncia a la matrícula de primer curs la pot sol·licitar l'estudiantat de nou accés de primer curs.

 

Com i quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud s’ha de tramitar a l’e-Secretaria, dins l’apartat de “Tràmits” – "Relacionades amb la matrícula" - “Anul·lació de matrícula".

Recordeu que tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa que justifiqui el motiu exposat. Aquesta documentació s'haurà de presentar presencialment a la Secretaria Acadèmica de l'Escola.

El termini per sol·licitar la renúncia a la matrícula està establert en el calendari acadèmic de la UPC.

 

Resolució

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins de l'e-Secretaria.

En el cas que la resolució sigui positiva, no es durà a terme l'anul·lació de la matrícula fins al moment en el qual l'estudiant hagi abonat l'import de la mateixa. Aquest import només podrà ser retornat a l'estudiant en el cas que els motius exposats estiguin inclosos en els supòsits així establerts a la 'Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster'. Consulteu devolució de l'import de la matrícula.

És important recordar que l'estudiantat que ha renunciat a la matrícula perd la plaça assignada i ha de tornar a ser admès en el procés de preinscripció o d'acord amb les normes d'accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-s'hi una altra vegada.

 

Matrícula

En el cas que aquesta sigui positiva i l'import de la matrícula corresponent estigui abonat, es durà a terme sense necessitat que l'estudiant faci cap tràmit presencial.

La documentació presentada estarà a la seva disposició a la secretaria de l'Escola perquè la pugui passar a recollir.