Comparteix:

Horari de l’equip directiu per a l’atenció a l’estudiantat

Directora de l'EPSEB

 

Subdirector Cap d’estudis del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i d'Estudiantat

 

Subdirector cap d'estudis del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica, del màster universitari en Desenvolupament i Gestió d’Actius Immobiliaris i del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

 

Subdirectora d'Internacionalització i cap d’estudis de Màsters

 

Subdirector de Política Científica, Responsabilitat Social i Promoció

 

Subdirectora Acadèmica i de Qualitat

 

Secretari acadèmic

 

Administradora