Comparteix:

Màster universitari en Desenvolupament i Gestió d’Actius Immobiliaris

L'objectiu del Màster Universitari en Desenvolupament i Gestió d'Actius Immobiliaris (MUDGI) és capacitar professionals com a agents de canvi en el sector de la gestió immobiliària, històricament immobilista i generador d'externalitats. Pretén oferir una formació intel·lectual i professional, humana i social, a més de donar a conèixer aspectes nous i desenvolupar una actitud crítica sobre el sector immobiliari existent tenint en compte les necessitats ambientals i socials actuals. Persegueix formar professionals en planificació, desenvolupament i gestió d'inversions en actius i serveis immobiliaris innovadors, mitjançant una formació sòlida sobre els mecanismes econòmics, financers, tecnològics i organitzacionals, incidint en el benestar i inclusió social de les persones i la preservació de l'entorn.

Per a això, s'aborden els següents objectius relacionats amb el sector immobiliari:

 1. Conèixer les seves bases econòmiques, socials i productives.
 2. Aprofundir en les seves bases legals, ambientals i d'innovació tecnològica.
 3. Explicar els seus fonaments financers, d'inversió, organització, gestió i innovació immobiliària.
 4. Oferir coneixements teòrics, metodològics i pràctics necessaris per a l'anàlisi d'inversió, la creació de nous negocis immobiliaris i la recerca científica específica.

Es planteja un abordatge transdisciplinar de coneixements provinents de l'economia, l'ecologia, l'urbanisme, les arquitectures, la sociologia i l'organització de les empreses.

Així mateix, la titulació aportarà les habilitats i competències perquè els professionals formats puguin exercir com a consultors independents o integrar-se en estructures més complexes públiques, privades o d'economia mixta amb una visió d'emprenedoria, creativitat, anàlisi crítica i responsabilitat social i ambiental. Finalment, en tractar-se d'un màster universitari, el MUDGI, té per objectiu asseure els coneixements i habilitats necessaris en recerca immobiliària.

 • Què cursaràs

  Què cursaràs al màster, com ho faràs i dades generals de la titulació

 • Accés al màster

  Documentació necessària, criteris de valoració, titulacions que donen accés, com realitzar el tràmit, etc.

 • Sortides i pràctiques

  Sortides professionals i pràctiques en empresa

Dades estadístiques i indicadors

L’anàlisi i l’avaluació de les dades estadístiques i de gestió són una peça clau per a la millora continuada de les titulacions. En aquest apartat podreu accedir a la informació tant a nivell d’Escola, com de la Universitat, així com específica de cada titulació.

 

 

Responsable del màster

Accés al màster