Vés al contingut (premeu Retorn)

Recerca

L’Escola disposa de laboratoris i tallers on podràs iniciar-te en la recerca. L’EPSEB també és seu de grups de recerca pluridisciplinaris, com ara el Grup Interdisciplinar de Ciència i Tecnologia a l’Edificació i el Grup de Recerca d’Edificació i Patrimoni. A més una part del professorat d'aquest màster participa al projecte Knowledge Alliance for Mid and Tall Sustainable Wooden Buildings (KnoWood), finançat pel programa Erasmus+, i que compta amb la participació d'11 entitats de 5 països diferents: Canadà, Dinamarca, Espanya, Lituània i Regne Unit. 

El màster dona accés a diferents programes de doctorat de la UPC en l’àmbit de l’edificació com el doctorat en Tecnologia de l’Arquitectura, de l’Edificació i de l’Urbanisme de la UPC.

 

Línies de recerca

Aquí podreu trobar algunes de les línies de recerca en les quals l'estudiantat del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació pot participar, tant en el marc de les diferents assignatures con en el desenvolupament del seu treball de fi de màster:

Construcció amb fusta

La fusta és un material sostenible i renovable. Els seus productes transformats (fusta laminada, CLT, etc.) tenen unes grans prestacions, i per tot això l'ús de la fusta en construcció està vivint una important expansió. L'EPSEB participa en el projecte Knowledge Alliance for Mid and Tall Sustainable Wooden Buildings (KnoWood, finançat pel programa Erasmus+, i que compta amb la participació d'11 entitats de 5 països diferents: Canadà, Dinamarca, Espanya, Lituània i Regne Unit). El projecte té com a finalitat impulsar la construcció amb fusta d'edificis de mitja i gran alçada i contempla la implicació d'estudiants de grau i màster de les universitats que hi són membres del projecte.

Construcció amb terra

Aquesta línia inclou diferents aspectes de l'ús de la terra com a material de construcció sostenible i local: caracterització d'àrids, argiles i altres components, execució de la construcció, anàlisi del seu comportament higrotèrmic, afectació deguda als factors ambientals, etc. En particular, una de les sublínies en les que ja han participar estudiants del MUCAE és la rehabilitació energètica de construccions de terra amb la incorporació d'aïllants tèrmics naturals i de revestiments de terra amb fibra vegetal; d'aquesta manera, s'incrementa l'aïllament tèrmic mantenint les característiques de baix impacte ambiental i sostenibilitat pròpies de la construcció amb terra.

Aïllants tèrmics naturals basats en subproductes vegetals

Es treballa en el desenvolupament de sistemes d'aïllament tèrmic per a edificació a partir de medul·la vegetal obtinguda de l'interior de la tija de plantes com el blat de moro o el gira-sol. La medul·la es caracteritza per la seva extraordinària lleugeresa i baixa conductivitat tèrmica. En aquesta línia participen estudiants, tant de màster com de doctorat. Recentment, investigadors de l'EPSEB, conjuntament amb altres institucions de Catalunya i de França, han iniciat el projecte europeu SAVASCO, per seguir avançant conjuntament en aquesta línia.

Desenvolupament i caracterització de materials lignocel·lulòsics

Apart de la fusta i la medul·la comentades en apartats anteriors, hi ha molts materials lignocel·lulòsics que poden tenir un ús en la construcció. Alguns exemples són: el bambú, les canyes, el suro, les closques de cacauets i de fruits secs, els pinyols d'oliva y les algues. Des dels laboratoris de l'EPSEB treballem en la seva caracterització i anàlisi, en molts casos amb participació d'estudiants del MUCAE.

Façanes i cobertes vegetals

Les façanes i cobertes vegetals suposen una solució constructiva que pot aportar diferents beneficis als edificis: millores tèrmiques, acústiques i/o de gestió de les aigües pluvials. Des del grup de recerca GICITED de l'EPSEB es col·labora amb l'Administració (Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona) per establir protocols de mesura i participar activament en diferents projectes relacionats amb la implementació d'espais verds als edificis de la ciutat.

Desenvolupament i innovació en materials de construcció

S'estan desenvolupant diferents projectes relacionats amb la caracterització de materials com: els ciments naturals, la calç, les pintures a la calç, els materials magnesians, el guix tradicional o els geopolímers. Així mateix, es treballa en el desenvolupament de solucions constructives com són: els paviments contínues, els mosaics hidràulics i pedra artificial o els additius compensadors de retracció per formigó o els formigons de calç.

Gestió i valorització de residus

Els Residus de la Construcció i la Demolició (RCD) són majoritàriament residus inerts, constituïts majoritàriament d'àrids barrejats amb restes de formigó, pedra, vidre, metalls, fusta, ceràmica, diferents tipus de plàstics i altres materials en menors quantitat. Investigadors de l'EPSEB treballen en el foment de la seva reutilització. En particular: establint estratègies de gestió i implantació de mesures de contenció i aprofitament dels residus i analitzant la viabilitat de la reutilització de residus de ceràmica defectuosa com l'àrid gruixut en formigons de calç.

Ús de guix tradicional

Quan es pensa en la utilització del guix a la construcció, sempre es té en ment que és un material conglomerant, que s'altera en presència d'aigua i, per tant, no es pot col·locar a l'exterior. El patrimoni construït de les zones on geològicament hi ha guix ens mostra el contrari: trobem construccions de més de dos i tres segles, exposades a les inclemències meteorològiques. Aquesta línia de recerca investiga sobre les característiques del guix tradicional i el seu ús en construcció. També es realitzen, amb participació d'estudiants del MUCAE, experiències pràctiques per reproduir-lo i utilitzar-lo en intervencions de rehabilitació, o inclús utilitzar en noves construccions.

Caracterització i millora del comportament al foc de la fusta i altres materials lignocel·lulòsics

La fusta, el suro, el bambú i, en general, tots els materials lignocel·lulòsics es veuen afectats per la temperatura i poden cremar en cas d'incendi. El seu comportament depèn de diverses característiques, com la densitat o el contingut mineral. En aquesta línia es treballa en la caracterització dels diferents materials i productes i també en la millora del seu comportament mitjançant l'addició de retardants de flama.

Propagació del foc per façanes

La propagació del foc per façana és una de les vies de desenvolupament dels incendis més ràpides en un edifici. Per això, les mesures per limitar la propagació exterior del foc són un aspecte molt important a considerar, més encara quan parlem d'edificis en alçada. Aquesta línia de treball s'orienta a l'avaluació de la influència de la configuració, el disseny i els materials de façana en la propagació d'incendis, combinant els anàlisis experimentals dels materials amb la realització de simulacions computacionals.

 

Portal de producció científica

Producció científica del professorat que imparteix aquest màster:

 

Producció científica del professorat de l'EPSEB

 

Portal del coneixement obert

En aquest apartat podreu trobar la llista de treballs de fi de màster que s'han defensat en el marc d'aquesta titulació:

 

UPCommons