Comparteix:

Olimpíada "Enginyeria en l'edificació: construint amb enginy"

Cada curs organitzem l'Olimpíada "Enginyeria en l'edificació: construint amb enginy”. L'objectiu de la qual és la promoció de la cultura científica, de la tecnologia i de la innovació, entre l'alumnat de l'ESO, Cicles Formatius de grau mitjà i superior i Batxillerat amb objecte de despertar vocacions entre els escolars.

Aquesta OLIMPÍADA proposa el desenvolupament d'un projecte que recull aspectes necessaris de l'execució d'una obra (aspectes de disseny, constructius, selecció de materials, econòmics i de recursos humans). El projecte s'ha d'abordar des del paradigma de la sostenibilitat, fomentant la sensibilitat i el respecte pel medi ambient i ajudant a descobrir, aprendre i valorar la contribució de la ciència i la tecnologia, així com comprendre els elements i procediments fonamentals de la recerca i dels mètodes científics.

En l'àmbit de Catalunya l'OLIMPÍADA és organitzada per les Escoles de les tres Universitats que imparteixen estudis d'Arquitectura Tècnica i Edificació: Universitat de Girona, Universitat de Lleida i Universitat Politècnica de Catalunya.

Vols participar?

Els equips estaran constituïts per un mínim de dos/dues alumnes i un màxim de cinc. A més, per entrar en la competició, cada equip haurà d'estar acompanyat per un professor o professora coordinador/a del projecte: la seva missió serà guiar a l'alumnat durant la competició. El tutor o tutora no serà comptat com a integrant de l'equip i podrà guiar més d'un equip.

En l'àmbit autonòmic (semifinals) s’elegirà un projecte guanyador (finalista) en cada categoria (ESO, Batxillerat, CFGS i CFGM) que rebrà un premi valorat en 250 €.

Els projectes guanyadors de cada categoria es presentaran a la final estatal. 

En l'àmbit estatal els premis per als equips de cada categoria seran de:

  • 1r premi: 1000 €
  • 2n premi:  500 €
  • 3r premi: 250 €

 CONVOCATÒRIA I BASES

Autorització de difusió d'imatge dels i de les participants

 

Inscripció
Del 10 al 31 de gener de 2024 (FORMULARI TANCAT)

Informació de suport per a l'elaboració de les propostes de l'Olimpíada: 

 

 

Treballs premiats en anteriors edicions

 

Organització

Olimpíada organitzada per la Conferencia de Directores de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación (CODATIE) amb la col·laboració de les universitats públiques catalanes que imparteixen el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació: