Comparteix:

Delegació d'estudiants

La Delegació d'Estudiants és l'òrgan de l'Escola format per tots aquells estudiants que participen amb algun càrrec dins dels òrgans de govern tant de l'Escola (Junta d'Escola o comissions diverses) com de la UPC (Claustre General), representants de les diferents associacions i també aquells que amb la seva iniciativa porten a terme diverses activitats culturals i/o recreatives.

Les funcions i finalitats de la Delegació són:

  • Representar al col·lectiu d’estudiants de l’Escola en els òrgans de govern i les comissions corresponents per defensar-ne els drets dels estudiants.
  • Coordinar i informar als estudiants de tots els esdeveniments docents i no docents que es realitzen al Centre (exàmens, canvis de plans, estudis, etc.).
  • Promocionar i portar a terme activitats extra-acadèmiques de caràcter cultural i recreatiu.
  • Atendre a les peticions, dubtes o problemes dels estudiants relacionats amb els estudis d’Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica en Topografia i dels serveis de l’Escola.
  • Col·laborar amb les diferents associacions de l'Escola: Club d'Esports, Geòmetres Sense Fronteres (GSF), Associació Cultural, Arquitectes Tècnics Sense Fronteres (ATSF).

L'òrgan de decisió és la reunió de Delegació, que està oberta a tots els estudiants. En les reunions es discuteixen sobre totes les activitats, docents o extra-escolars que són considerades importants per als estudiants de l’Escola, també s’escullen els alumnes que coordinaran el funcionament general de la Delegació i es presenten les candidatures dels alumnes, que escollits democràticament per votació de tots els estudiants, representaran als estudiants als òrgans de govern.

Els càrrecs principals a la Delegació d’Estudiants són:

  • Coordinador de la Delegació: s’encarrega del funcionament intern de la Delegació i representa als estudiants de l’Escola a nivell intern (direcció, secretaria, etc.) i extern (consell de Delegació de la UPC).
  • Coordinador d’EGG: s’encarrega de representar als alumnes d’EGG davant de Direcció, de departaments i professorat.
  • Coordinador d’ATE: s’encarrega de representar als alumnes d’ATE davant de Direcció, departaments i professorat.
  • Secretari: s’encarrega de formalitzar les actes de les reunions, per deixar constància de les decisions preses en aquestes.
  • Tresorers: s’encarreguen d’administrar el pressupost de la Delegació i demanar ajuts externs (Consell de Delegacions, UPC, etc.) per a la realització d’activitats per representació estudiantil, o d’altres que es considerin oportunes.
  • Becaris: principalment s'encarreguen de la difusió d’informació docent, cultural, laboral i reivindicativa que arriba a l’Escola. També participen en la realització d’activitats organitzades, així com a ajudar als representants i atendre als estudiants.

Anualment els membres de la delegació participen en les trobades de delegacions d’estudiants d’escoles que imparteixen titulacions com les que s’imparteixen a l’escola, les “Sectorials”, sessions de treball on es consensuen acords sobre matèries generals que afecten a tota la professió i que poden donar suport a accions a nivell de l’estat a l’hora de demanar canvis o interpretar normes.

Compta, també, amb un mitjà de comunicació propi, com és la revista de la delegació, “DIN-A3”, on es recull el sentir dels estudiants en els principals temes d’actualitat, tant acadèmics, com de fora de l’entorn de l’EPSEB, i que acostuma a publicar-se amb una periodicitat bimensual, però que genera números extraordinaris quan hi ha algun esdeveniment important.

Delegat/da: Eulàlia Gonzalvo Gelabert

 

Dades de contacte