Comparteix:

Arquitectura Tècnica Sense Fronteres

Què som

Arquitectura Tècnica Sense Fronteres (ATSF) és una Organització No Governamental per al Desenvolupament (ONGD) formada per estudiantat i professionals d'Arquitectura Tècnica de Barcelona que amb l'esforç de voluntaris, realitza projectes de cooperació tant nacionals com internacionals.

ATSF és una associació oberta a qualsevol persona, encara que està adreçada principalment a estudiantat de grau o màster i professionals titulats en l'àmbit de l'Arquitectura Tècnica que volen realitzar un projecte de cooperació. Tanmateix ens interessa que hi hagi una continuïtat de treball un cop realitzat el projecte.

Què fem

Les tasques que fem dins l'associació son la recerca i desenvolupament de projectes, comunicació i difusió de les tasques realitzades, gestió a nivell financer i d'actius de recursos humans. També hi ha la possibilitat per l'estudiantat de vincular un projecte de cooperació amb el seu TFE.

On actuem

ATSF treballa, sobretot, en projectes internacionals emplaçats en països en vies de desenvolupament i té com a objectiu plantejar i desenvolupar tota mena de projectes que incideixin en els següents àmbits:

  • Projectes culturals i educatius: escoles, residències d'estudiants.
  • Projectes sanitaris: hospitals, dispensaris mèdics, centres sanitaris.
  • Urbanisme: canalització d'aigua potable, millora dels carrers, clavegueram, paviments de carreteres, implantació d'energies renovables.

Què és la cooperació

Des del nostre punt de vista, entenem per cooperació, el retorn de part del que els països desenvolupats hem espoliat i seguim espoliant als països en vies de desenvolupament. ATSF creu que alhora de projectar i posteriorment realitzar un projecte de cooperació, cal actuar conjuntament amb la contrapart (associació, col·lectiu, societat, etc. del país on es vol realitzar el projecte) que a partir dels seus coneixements i dels nostres com a Tècnics puguem aconseguir un mateix objectiu.

L'any 1972, una resolució de les Nacions Unides va consellar als països industrialitzats destinar el 0,7% del PIB (producte interior brut) al desenvolupament dels països econòmicament empobrits. Tu també hi pots col·laborar a l'hora de fer la teva matrícula, només has de marcar amb un sí la casella del 0,7%.

 

Dades de contacte