Comparteix:

Àrea de Planificació i Gestió d'Estudis de grau i màster (Secretaria acadèmica)

Edifici P EPSEB (Planta 0) Av. Doctor Marañón, 44-50, 08028 Barcelona. (UPCmaps)

Personal de l'àrea

Cap de l'àrea:

Carme López Àrboles

Equip de treball:

  • Eugènia Argerich Sabaté
  • Olga Elias Martí
  • Marta Farré Nicolau
  • Ana Juan Hernández
  • Patrícia Miranda Llombart
  • Elena Isabel Rivero Pacheco

Prestacions de l'àrea

Admissió als estudis

Avaluació de l'estudiantat

Recordeu que l'estudiantat pot fer instàncies per e-Secretaria o fer una sol·licitud a través del Servei d'atenció a l'usuari DemanaUPC.

Informació a l'usuari i gestió de tràmits acadèmics

Recordeu que l'estudiantat pot fer instàncies per e-Secretaria o fer una sol·licitud a través del Servei d'atenció a l'usuari DemanaUPC.

Matrícula

Recordeu que l'estudiantat pot fer instàncies per e-Secretaria o fer una sol·licitud a través del Servei d'atenció a l'usuari DemanaUPC.

Mobilitat

Títols

Treball de Fi d'Estudis (TFE)

Recordeu que l'estudiantat pot fer instàncies per e-Secretaria o fer una sol·licitud a través del Servei d'atenció a l'usuari DemanaUPC.