Comparteix:

Difusió de notícies i esdeveniments

Per sol·licitar la difusió de notícies i esdeveniments que siguin rellevants per a algun dels col·lectius de la comunitat universitària (mitjançant diferents canals: portada web i/o xarxes socials) cal emplenar el formulari següent segons el col·lectiu al que pertanys: 

 

Pareu atenció a l'ortografia, la mida de la imatge i altres variables que s'indiquen al formulari.

Tingueu en compte que l'EPSEB es reserva el dret de publicació, tant en web com en xarxes, si el contingut no s'ajusta a la política de comunciació de l'Escola. A més, la difusió final pot no coincidir en tots els aspectes amb allò sol·licitat, atenent a criteris d'adequació, efectivitat i quantitat de sol·licituds.

Finalment, si la vostra petició és per a una activitat que s'organitza a l'EPSEB, recordeu fer una reserva d'espai: