Vés al contingut (premeu Retorn)

2019-2020 Acreditació del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Sou a: Inici / Qualitat / Marc VSMA / 2019-2020 - Acreditació del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

2019-2020 Acreditació del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Durant el curs acadèmic 2019-2020 el màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals va ser sotmès a un procés d'acreditació externa promogut per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

A continuació us detallem les fases de l'acreditació així com el calendari de la visita del Comitè d'Avaluació Externa (CAE), el qual va ser nomenat per AQU Catalunya. Així mateix, també us detallem els integrants del Comitè d'Avaluació Interna, integrat per personal vinculat amb el màster, i del propi CAE.

A més, podreu trobar l'accés directe a l'informe d'acreditació que va elaborar el CAI, i a l'avaluació emesa per AQU Catalunya.

 

En el marc de l'acreditació del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals que s'imparteix a l'EPSEB, i d’acord amb el que estableix l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) les fases i el calendari que s'han de seguir són els següents:

 1. Constitució d’un Comitè d’Avaluació Interna del centre (CAI): 30 de setembre de 2019
 2. El CAI elabora una memòria (autoinforme), analitzant diversos aspectes (6 estàndards), la majoria a nivell global del centre, però alguns de manera diferenciada per a cada titulació. Límit: 15 de novembre de 2019
 3. El Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la UPC (GPAQ) fa la revisió tècnica de la proposta d’autoinforme (documentació i evidències) i pot sol·licitar canvis. El límit per poder incorporar aquests canvis és del 27 de novembre fins el 4 de desembre de 2019
 4. L’autoinforme s’ha de sotmetre a audiència pública a la comunitat de l’EPSEB. Termini previst: del 4 a l’11 de desembre de 2019
 5. Elaboració de la versió definitiva de l’autoinforme tenint en compte, si escau, les observacions fetes pel GPAQ, la comunitat universitària i pel propi CAI. Límit el 13 de desembre de 2019
 6. Aprovació de l’autoinforme per un òrgan de govern del centre (Junta d’Escola). Límit el 17 de desembre de 2019
 7. El Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la UPC (GPAQ) tramet l’autoinforme a AQU Catalunya. Límit el 19 de desembre de 2019
 8. Un Comitè d’Avaluació Externa (CAE), nomenat per AQU Catalunya analitza l’informe d’acreditació i revisa les evidències.
 9. Visita del CAE a l'EPSEB: atès l'estat d'alarma decretat pel govern arran del COVID-19, la visita que estava prevista per al 2 d’abril de 2020 va quedar posposada fins al 8 de juliol, i es va efectuar de manera no presencial.
 10. L'agenda prevista de la visita:
  • 9.00-9.15: benvinguda al CAE per part de l’equip directiu
  • 9.15-10.15: entrevista amb l’estudiantat de la titulació
  • 10.15-10.30: pausa
  • 10.30-11.30: entrevista amb el professorat de la titulació
  • 11.30-11.45: pausa
  • 11.45-12.45: entrevista amb l’equip directiu i els membres del CAI
  • 12.45-13.45: treball intern del Comitè d’Avaluació Externa (CAE)
  • 13.45-15.00: dinar
  • 15.00-16.00: entrevista amb els graduats i graduades
  • 16.00-16.15: pausa
  • 16.15-17.15: entrevista amb els ocupadors
  • 17.15-18.00: treball intern del Comitè d’Avaluació Externa (CAE)
  • 18.15-18.30: presentació de les conclusions preliminars i comiat
11. El CAE emetrà un informe que farà arribar a AQU Catalunya.
12. Finalment, i en el moment en què legalment pertoca, l'AQU Catalunya, mitjançant la comissió específica d'avaluació de la branca de coneixement pertinent, emet l'informe d'acreditació de la titulació.

Els membres que composen el Comitè d'Avaluació Interna de l'EPSEB són:

 

Nom i cognomsCàrrecCol·lectiu
Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra directora PDI-UPC
Kàtia Gaspar Fàbregas subdirectora de Qualitat i Estudiantat PDI-UPC
Joan J. Rodríguez Jordana subdirector Acadèmic i Cap d’Estudis d’Arquitectura Tècnica i Edificació PDI-UPC
Rogelio López Bravo cap d’estudis d’Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica i del Màster de Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals PDI-UPC
Joaquín Montón Lecumberri secretari acadèmic PDI-UPC
Pedro Manuel Rodríguez Mondelo departament d’Organització d’Empreses PDI-UPC
Ramon Ferrer Puig departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa PDI-UB
Fernando García Benavides departament de Ciències Experimentals i de la Salut PDI-UPF
M. Carmen Asensio Castell cap de l’Àrea de Suport Institucional i Relacions Externes PAS-UPC
Carme López Àrboles cap de l'Àrea de Planificació i Gestió Estudis Grau i Màster PAS-UPC
Esther Cantos Borràs Àrea de Suport Institucional i Relacions Externes PAS-UPC
Génesis V. Bravo Mera delegada dels estudiants Estudiant

Els membres del Comitè d'Avaluació Externa encarregats d'avaluar el màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals són els següents:


RolNom i cognomsInstitucióÀrea de coneixement
Presidenta María de los Reyes Martínez Barroso Universidad de León Dret del Treball i de la Seguretat Social
Vocal acadèmica Ruth Vallejo Da Costa Universidad de Zaragoza Dret de l’empresa
Vocal professional Francesc Gibert Badia Consell de Relacions Laborals de Catalunya Relacions laborals i ocupació, Organització d’empreses
Vocal estudiant Guillermo Jáñez Cuervo Universidad de León Dret del Treball i de la Seguretat Social, Prevenció de riscos
Secretari Alberto Díaz De Junguitu González De Durana Euskal Herriko Unibertsitatea Metodologia d’avaluació

   Informe d'acreditació
Informe elaborat pel CAI

Resultat de l'acreditació
Informe d'AQU Catalunya