Vés al contingut (premeu Retorn)

2021-2022 Acreditació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

Sou a: Inici / Qualitat / Marc VSMA / 2021-2022 Acreditació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

2021-2022 Acreditació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

Durant el curs acadèmic 2021-2022 el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i el grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica són sotmesos a un procés d'acreditació externa promogut per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

A continuació us detallem les fases de l'acreditació així com el calendari de la visita del Comitè d'Avaluació Externa (CAE) i dels seus integrants, els quals han estat nomenats per AQU Catalunya. Així mateix, també us detallem els integrants del Comitè d'Avaluació Interna, integrat per personal vinculat a aquests dos estudis.

A més, podreu trobar l'accés directe a l'informe d'acreditació elaborat pel CAI, i a l'avaluació emesa per AQU Catalunya.

 

En el marc de l'acreditació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica que s'imparteixen a l'EPSEB, i d’acord amb el que estableix l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) les fases i el calendari que s'han de seguir són els següents:

 1. Constitució d’un Comitè d'Avaluació Interna del centre (CAI): 27 de juliol de 2021
 2. El CAI elabora una memòria (autoinforme), analitzant diversos aspectes (6 estàndards), la majoria a nivell global del centre, però alguns de manera diferenciada per a cada titulació: 9 de febrer de 2022
 3. El Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la UPC (GPAQ) fa la revisió tècnica de la proposta d'autoinforme (documentació i evidències) i pot sol·licitar canvis. El límit per poder incorporar aquests canvis és del 23 de febrer a l'1 de març de 2022
 4. L'autoinforme s'ha de sotmetre a audiència pública a la comunitat de l'EPSEB: del 2 al 8 de març de 2022
 5. Elaboració de la versió definitiva de l'autoinforme tenint en compte, si escau, les observacions fetes pel GPAQ, la comunitat universitària i pel propi CAI: 8 de març de 2022
 6. Aprovació de l'autoinforme per un òrgan de govern del centre (Junta d'Escola) el 15 de març de 2022
 7. Lliurament del document definitiu al GPAQ de la UPC per a la seva tramesa a AQU Catalunya: 16 de març de 2022
 8. El GPAQ tramet l'autoinforme a AQU Catalunya: 16 de març de 2022
 9. Un Comitè d'Avaluació Externa (CAE), nomenat per AQU Catalunya, analitza l'informe d'acreditació i revisa les evidències.
 10. Visita no presencial del CAE a l'EPSEB: 28 i 29 de juny de 2022
 11. L'agenda prevista de la visita:

Agenda del 28 de juny de 2022

8.45-9.00: connexió del Comitè
9.00-9.15: benvinguda institucional
9.15-10.15: entrevista amb l’equip directiu i el CAI
10.15-10.30: espai de connexió / desconnexió d'assistents a l'audiència
10.30-11.30: entrevista amb l'estudiantat
11.30-11.45: espai de connexió / desconnexió d'assistents a l'audiència
11.45-12.45: entrevista amb el professorat
12.45-13.45: treball intern del CAE

 

Agenda del 29 de juny de 2022

9.00-9.15: connexió del Comitè
9.15-10.15: entrevista amb els titulats i titulades
10.15-10.30: espai de connexió / desconnexió d'assistents a l'audiència
10.30-11.15: entrevista amb els ocupadors i ocupadores
11.15-12.45: treball intern del CAE
12.45-13.00: conclusions preliminars i comiat


11. El CAE emetrà un informe que farà arribar a AQU Catalunya.
12. Finalment, i en el moment en el qual legalment pertoca, l'AQU Catalunya, mitjançant la comissió específica d'avaluació de la branca de coneixement pertinent, emet l'informe d'acreditació de la titulació.

Els membres que composen el Comitè d'Avaluació Interna de l'EPSEB són:

 

Nom i cognomsCàrrecCol·lectiu
Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra directora PDI
Joan J. Rodríguez Jordana subdirector Acadèmic i de Qualitat PDI
Blas Echebarria Domínguez subdirector cap d’estudis del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i d'Estudiantat PDI
Rogelio López Bravo subdirector cap d’estudis del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica i del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals PDI
Laia Haurie Ibarra subdirectora d'Internacionalització i cap d'estudis de màsters PDI
Montserrat Bosch González subdirectora de Política Científica, Responsabilitat Social i Promoció PDI
Pedro Sarró García secretari acadèmic PDI
M. Amparo Nuñez Andrés departament d’Enginyeria Civil i Ambiental PDI
Carlota E. Auguet Sangrà departament de Física PDI
Esteban M. Lafuente González departament d’Organització d’Empreses PDI
Jordi Xiqués Triquell departament de Representació Arquitectònica PDI
Kàtia Gaspar Fàbregas departament de Tecnologia de l’Arquitectura PDI
Ramon Graus Rovira departament de Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació PDI
Susana Morente Gil cap de la Unitat Tècnica de Gestió de l’Àmbit d’Edificació de Barcelona PAS
Carme López Àrboles cap de l'Àrea de Planificació i Gestió Estudis Grau i Màster PAS
Esther Cantos Borràs tècnica de suport de l'Àrea de Suport Institucional i Relacions Externes PAS
Erika Viviana Bedoya Beltrán representant dels estudiants i les estudiants Estudiant

Els membres del Comitè d'Avaluació Externa encarregats d'avaluar el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i el grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica són els següents:

RolNom i cognomsInstitucióÀrea de coneixement
President Javier Pérez Igualada Universitat Politècnica de València Urbanística i Ordenació del Territori
Vocal acadèmic Jorge Delgado García Universidad de Jaén Enginyeria Cartogràfica, Geodèsica i Fotogrametria
Vocal estudiant Sálvora Feliz Universidad Politécnica de Madrid Doctoranda d'Arquitectura
Vocal professional Carlos-Vidal Sanz Ceballos

Estudio de Arquitectura:
Edificación, Urbanismo
y Restauración

Construcció
Secretària Mercè Bernardo Vilamitjana Universitat de Barcelona Metodologia d’avaluació

  Informe d'acreditació
Elaborat pel CAI

  Resultat de l'acreditació
Informe d'AQU Catalunya