Vés al contingut (premeu Retorn)

2023-2024 Acreditació del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació i del màster universitari en Gestió de l'Edificació

Sou a: Inici / Qualitat / Marc VSMA / 2023-2024 Acreditació MUCAE i MUGE

2023-2024 Acreditació del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació i del màster universitari en Gestió de l'Edificació

Durant el curs acadèmic 2023-2024 el màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació i el màster universitari en Gestió de l'Edificació són sotmesos a un procés d'acreditació externa promogut per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

A continuació us detallem les fases de l'acreditació així com el calendari de la visita del Comitè d'Avaluació Externa (CAE) i dels seus integrants, els quals han estat nomenats per AQU Catalunya. Així mateix, també us detallem els integrants del Comitè d'Avaluació Interna, integrat per personal vinculat a aquests dos estudis.

A més, podreu trobar l'accés directe a l'informe d'acreditació elaborat pel CAI, i a l'avaluació emesa per AQU Catalunya.

 

En el marc de l'acreditació del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació i del màster universitari en Gestió de l'Edificació que s'imparteixen a l'EPSEB, i d’acord amb el que estableix l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) les fases i el calendari que s'han de seguir són els següents:

 1. Constitució d’un Comitè d'Avaluació Interna del centre (CAI): 30 de novembre de 2023
 2. El CAI elabora una memòria (autoinforme), analitzant diversos aspectes (6 dimensions), la majoria a nivell global del centre, però alguns de manera diferenciada per a cada titulació: 20 de desembre de 2023
 3. El Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la UPC (GPAQ) fa la revisió tècnica de la proposta d'autoinforme (documentació i evidències) i pot sol·licitar canvis. El límit per poder incorporar aquests canvis és del 24 al 30 de gener de 2024
 4. L'autoinforme s'ha de sotmetre a audiència pública a la comunitat de l'EPSEB: del 2 al 8 de febrer de 2024
 5. Elaboració de la versió definitiva de l'autoinforme tenint en compte, si escau, les observacions fetes pel GPAQ, la comunitat universitària i pel propi CAI: 9 de febrer de 2024
 6. Aprovació de l'autoinforme per un òrgan de govern del centre (Junta d'Escola) el 13 de febrer de 2024
 7. Lliurament del document definitiu al GPAQ de la UPC per a la seva tramesa a AQU Catalunya: 14 de febrer de 2024
 8. El GPAQ tramet l'autoinforme a AQU Catalunya: 15 de febrer de 2024
 9. Un Comitè d'Avaluació Externa (CAE), nomenat per AQU Catalunya, analitza l'informe d'acreditació i revisa les evidències.
 10. Visita presencial del CAE a l'EPSEB: 4 d'abril de 2024
 11. L'agenda prevista de la visita:

Agenda del 4 d'abril de 2024

    8.45-9.00: benvinguda institucional (equip directiu)
    9.00-9.50: entrevista amb l’equip directiu i el CAI
10.00-11.00: entrevista amb l'estudiantat
11.10-12.00: entrevista amb el professorat
12.00-12.15: Pausa
12.15-12.45: entrevista amb el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis
12.45-13.30: visita a les instal·lacions
13.30-15.00: Pausa - dinar
15.00-15.40: entrevista amb la població egressada
15.40-16.15: entrevista amb el col·lectiu ocupador
16.15-16.45: audiència oberta
16.45-17.15: elaboració de conclusions (treball intern del CAE)
17.15-17.30: conclusions preliminars i comiat (equip directiu i CAI)

 

12. El CAE emetrà un informe que farà arribar a AQU Catalunya.
13. Finalment, i en el moment en el qual legalment pertoca, l'AQU Catalunya, mitjançant la comissió específica d'avaluació de la branca de coneixement pertinent, emet l'informe d'acreditació de la titulació.

Els membres que composen el Comitè d'Avaluació Interna de l'EPSEB són:

 

Nom i cognomsCàrrecCol·lectiu
Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra directora PDI
M. Amparo Nuñez Andrés subdirectora Acadèmica i de Qualitat PDI
Laia Haurie Ibarra subdirectora d'Internacionalització i cap d'estudis del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació i del màster universitari en Gestió de l'Edificació PDI
Blas Echebarria Domínguez subdirector cap d’estudis del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i d'Estudiantat PDI
Rogelio López Bravo subdirector cap d’estudis del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica i del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals i del màster universitari en Desenvolupament i Gestió d’Actius Immobiliaris PDI
Jaume Guixà Mora subdirector de Relacions Institucionals PDI
Pedro Sarró García secretari acadèmic PDI
Felipe Buill Pozuelo departament d’Enginyeria Civil i Ambiental PDI
Laureano Ramírez de la Piscina Millán departament de Física PDI
Kàtia Gaspar Fàbregas departament de Tecnologia de l’Arquitectura PDI
David Hernández Falagán departament de Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació PDI
José María Sallan Leyes departament d’Organització d’Empreses PDI
Gustavo de Gispert Irigoyen departament de Representació Arquitectònica PDI
Susana Morente Gil cap de la Unitat Tècnica de Gestió de l’Àmbit d’Edificació de Barcelona PTGAS
Carme López Àrboles cap de l'Àrea de Planificació i Gestió Estudis Grau i Màster PTGAS
Esther Cantos Borràs tècnica de suport de l'Àrea de Suport Institucional i Relacions Externes PTGAS
María Fernanda Castro Romo estudiant del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació Estudiant
David Francisco Rincón Pulido estudiant del màster universitari en Gestió de l'Edificació Estudiant

Els membres del Comitè d'Avaluació Externa encarregats d'avaluar el màster universitari en Construcciói Avançada en l'Edificació i el màster universitari en Gestió de l'Edificació són els següents:

RolNom i cognomsInstitucióÀmbit
Presidència Juan José Sendra Salas Universidad de Sevilla
Construccions Arquitectòniques
Vocalia acadèmica María Rosa Cervera Sarda
Universidad de Alcalá de Henares
Enginyeria de la Construcció, Composició Arquitectònica. Arquitectura Bioclimàtica
Vocalia professional Carlos-Vidal Sanz Ceballos Estudio de Arquitectura. Edificación, Urbanismo y Restauración Construccions Arquitectòniques. Edificació
Vocalia estudiantil Carolina Orozco Martínez Universitat de Barcelona Projectes arquitectònics, Urbanística i Ordenació del Territori
Secretaria metodològica Irene De La Jara Lanzon
Universidad Europea de Madrid Metodologia d’avaluació

  Informe d'acreditació
Elaborat pel CAI

  Resultat de l'acreditació (pendent)
Informe d'AQU Catalunya