Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació acadèmica / Tràmits administratius / Reconeixements/Convalidacions per estudis universitaris

Reconeixements/Convalidacions per estudis universitaris

Informació prèvia

S'entén per reconeixement de crèdits en els estudis de grau l'acceptació dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials de la nova estructura acadèmica o de plans d'estudis ja extingits o en fase d'extinció, són computats a efecte de l'obtenció d'un títol oficial. També es poden reconèixer crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció de determinats títols propis si així es recull en l'informe de verificació de la titulació.

El reconeixement s’ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis d’origen, mai a partir d’assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament.

Quan els crèdits superats en uns ensenyaments oficials s’han obtingut en una universitat estrangera, els crèdits que són objecte de reconeixement s’incorporen a l’expedient de la titulació de grau com a assignatures o crèdits convalidats i han de tenir associada una qualificació numèrica i descriptiva.

 
Els reconeixements a l'expedient:

  • Impliquen l'equivalència de competències (específiques i/o transversals) i càrrega de treball entre assignatures que condueixen a l'obtenció del títol.
  • Es conserva la qualificació dels estudis d'origen.
 

Sol·licitud

L’estudiant haurà de presentar la sol·licitud a la secretaria acadèmica de l'Escola, degudament complimentada i signada, adjuntant la documentació requerida següent:

 Havent cursat estudis espanyols(*)
  • Certificació acadèmica oficial (original o fotocòpia compulsada)
  • Pla d’estudis (publicat pel centre corresponent)
  • Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent)
  • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de reconeixements.

(*) en el cas d’estudiants de la UPC no caldrà el certificat acadèmic oficial, el qual pot ser substituït per un expedient extret de l’e-Secretaria.

Havent cursat estudis a l'estranger(**)
  • Títol, diploma o certificat oficial acreditatiu
  • Pla d’estudis (publicat pel centre corresponent)
  • Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent)
  • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de convalidacions.

(**)Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica (consulteu l'annex 1, "Legalització dels documents expedits a l'estranger", de la Normativa acadèmica dels estudis de grau).

 

En el moment de presentar la sol·licitud, s'haurà d'abonar la taxa corresponent a la secretaria acadèmica de l'Escola, que generarà el rebut de pagament. El pagament es pot fer a la mateixa secretaria acadèmica, si es paga amb targeta de crèdit, o bé efectuant el pagament en efectiu a qualsevol oficina de CaixaBank, Banc de Santander i Caixa d'Enginyers.

Des del moment que rebem el rebut de pagament es comença a tramitar la sol·licitud.

Els períodes de sol·licitud són els següents:

  • Quadrimestre tardor: juliol i primera setmana de setembre
  • Quadrimestre primavera: desembre i primera quinzena de gener

(consulteu els períodes específics de cada curs al calendari acadèmic i administratiu, al qual podeu accedir des d'aquesta pàgina)

 

Resolució

En els terminis establers al calendari de tràmits, la persona interessada podrà recollir a la secretaria del centre la proposta de convalidació de l'Escola, que ha de ser ratificada per l’òrgan competent de la UPC.

 

Matrícula

Un cop finalitzat el tràmit, l'estudiant ha de modificar la matrícula condicionada per tal que les assignatures reconegudes o convalidades constin al seu expedient.

Un cop l'òrgan competent de la UPC emet la resolució definitiva, la matrícula es considera definitiva. Si hi ha alguna modificació respecte a la matrícula provisional, s'ha de revisar i modificar d'acord amb la resolució corresponent.