Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació acadèmica / Tràmits administratius / Guia orientativa de reconeixements/convalidacions per estudis universitaris

Guia orientativa de reconeixements/convalidacions per estudis universitaris

Informació prèvia

El reconeixement és l’acceptació dels crèdits que havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials són computats a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. Aquest reconeixements implica l’establiment d’una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a la càrrega de treball per a l’estudiant entre assignatures de plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials.

El reconeixement s’ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis d’origen, mai a partir d’assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament. 

Sol·licitud

S’haurà d'adreçar la sol·licitud d'accés a la Seu electrònica de la UPC mitjançant el tràmit corresponent.

S’haurà d’adjuntar la documentació següent:

 Si s'han cursat estudis espanyols
  • Certificació Acadèmica Oficial (original o fotocòpia compulsada) (*)
  • Pla d’estudis (publicat pel centre corresponent)
  • Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent)
  • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de reconeixements
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport

(*) En el cas d’estudiants de la UPC no caldrà el certificat acadèmic oficial, el qual pot ser substituït per un expedient extret de l’e-Secretaria.


Si s'han cursat estudis a l'estranger (**)
  • Certificat Acadèmic Oficial (original o còpia autenticada)
  • Pla d’estudis (publicat pel centre corresponent)
  • Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent que inclogui un certificat del total de pàgines dels programes)
  • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de convalidacions
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
  • Certificat d’”equivalencia de notas medias emitido por el Ministerior de Educación, Cultura y Deporte” que es pot extreure de l’enllaç següent: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=818
(**) Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica (consulteu l'annex 1, "Legalització dels documents expedits a l'estranger", de la Normativa acadèmica dels estudis de grau).

 

En el moment de presentar la sol·licitud, la Secretaria Acadèmica de l'Escola generarà el rebut de pagament que us farà arribar per e-mail al correu indicat a la sol·licitud corresponent.  El pagament es pot fer a qualsevol oficina de CaixaBank, Banc de Santander i Caixa d'Enginyers.

 

Resolució

Un cop fet l'estudi de la guia orientativa, es comunicarà la resolució corresponent a la persona interessada per correu electrònic.