Comparteix:

Certificacions acadèmiques

Informació prèvia

Una certificació acadèmica és un document oficial expedit pels serveis administratius on es certifiquen totes les dades acadèmiques de l'estudiant segons consten al seu expedient.

Sol·licitud

Els certificats es poden demanar de dues maneres:

    • Si tens accés a l'e-Secretaria, pots demanar-lo directament dins de l'apartat Certificats/Certificat acadèmic personal (Signatura digital)
    • Si no tens accés a l'e-Secretaria és necessari presentar el model de sol·licitud  que podeu trobar a "enllaços relacionats” juntament amb una còpia del DNI o document oficial que us acrediti mitjançant la Seu Electrònica UPC.

En el cas que el certificat sol·licitat tingui una taxa associada (segons el Decret de preus públics) aquesta es podrà abonar:

Per l'e-Secretaria a ”Impresos i pagaments” pagament on-line o amb el codi de barres directament a l’entitat col·laboradora indicada. A partir de la data de pagament es podrà baixar el PDF del certificat digital des de l’e-Secretaria.

Els certificats es fan en català, en el cas que es vulguin en castellà o anglès s'ha d'indicar abans de fer el pagament.

Així mateix, segons la legislació vigent, els documents acadèmics originals que han de tenir efectes a l'estranger es faran en castellà i s’haurà de seleccionar l’opció des de l’e-Secretaria – Certificats - Certificat acadèmic personal per legalitzar (signatura digital).

 

Recollida de la certificació

A partir de la data de pagament (48 h aprox.) es podrà baixar el PDF del certificat digital des de l'e-Secretaria - Certificats o bé si l'heu demanat per la Seu Electrònica, rebreu un correu electrònic amb el certificat electrònic.