Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació acadèmica / Tràmits administratius / Acreditació de la competència genèrica en tercera llengua (en estudis de grau)

Acreditació de la competència genèrica en tercera llengua (en estudis de grau)

Informació prèvia

Per a l'obtenció del títol de grau és imprescindible acreditar el coneixement d'una tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià).

Per tal d'acreditar la competència genèrica en tercera llengua, la Normativa Acadèmica General de la UPC, distingeix entre dos col·lectius:

  • Apartat 1: Estudiants que en el curs acadèmic 2014-2015 i posteriors, han accedit al sistema universitari procedents de la via 0 (estudis de batxillerat i proves d'accés a la universitat - PAU) i via 4 (cicles formatius de grau superior), hauran d'acreditar el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves d'accés a la universitat (francès, anglès, italià o alemany), mitjançant un certificat oficial, nivell B2.2, de la Taula de certificats d'idiomes aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, el títol de batxillerat cursat a l'estranger o el títol de batxillerat cursat a escoles autoritzades d'altres països a l'Estat espanyol.

Nota: El Consell Interuniversitari de Catalunya estableix una moratòria al requisit d'acreditar el nivell B2 únicament mitjançant certificat. Per tant, en aplicació d'aquesta moratòria, es podrà acreditar la competència genèrica en tercera llengua (anglès, francès, italià o alemany) mitjançant l'apartat 2 següent. En tot cas, hauran de tornar acreditar únicament a través del certificat B2 tots aquells estudiants que accedeixin a la universitat a partir del curs acadèmic 2018-2019.


  • Apartat 2: La resta de l’estudiantat pot assolir la competència en els supòsits següents:

- Haver obtingut com a mínim 9 crèdits ECTS corresponents a assignatures impartides completament en una tercera llengua (anglès, francès, italià o alemany).

- Elaborar i defensar el treball de fi de grau en anglès. En el moment de fer la proposta l'estudiant haurà de seleccionar l'opció corresponent a l'aplicació. En cas de tenir ja una proposta acceptada, caldrà fer una instància per l'e-Secretaria sol·licitant realitzar el treball i la defensa íntegrament en anglès.

- Fer una estada en un programa de mobilitat que comporti l’ús d’una llengua oficial europea diferent de l’espanyol (francès, anglès, alemany o italià) i haver obtingut un mínim de 9 crèdits ECTS.

- Acreditar el coneixement d’una tercera llengua amb un certifica nivell B2.2 o superior, de la Taula de certificats d'idiomes aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya; el títol de batxillerat cursat a l'estranger, o el títol de batxillerat cursat a escoles autoritzades d'altres països a l'Estat espanyol.

 
  • Apartat 3: Excepcionalment, per a l'estudiantat que van iniciar els estudis de grau abans del curs acadèmic 2012-2013, per a l'estudiantat que s'han adaptat provinents d'AT i ETT de l'EPSEB i per a l'estudiantat retitulat, podran redactar i presentar oralment, en una tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià), un mínim del 30% del nucli de la memòria, que en qualsevol cas no serà inferior a 15 pàgines (es considera que el 30% del TFG suposa aproximadament 9 crèdits ECTS).

 

La llengua que s'utilitza per acreditar l'assoliment de la competència en una tercera llengua no es pot fer servir per al reconeixement de crèdits, llevat que es certifiqui un nivell superior al B2.2 o que el certificat de nivell B2.2 s'hagi obtingut durant els estudis de grau.

Sol·licitud

  • L'estudiant haurà de presentar a la Secretaria acadèmica de l'Escola original i fotocòpia del certificat del nivell B2.2 de la Taula de certificats d'idiomes aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, el títol de batxillerat  cursat a l'estranger o el títol de batxillerat cursat a escoles autoritzades d'altres països cursats a l'Estat espanyol, segons sigui el cas. 
  • En el cas que s'acrediti mitjançant un programa de mobilitat no caldrà aportar cap documentació, atès que es farà de manera automàtica un cop finalitzada i avaluada la mobilitat. 
  • En el cas que es tracti de la redacció del 30% del projecte en una altra llengua haureu de demostrar oralment el coneixement de la llengua en el moment de la defensa. 

Resolució

Es podrà consultar a l'e-Secretaria generant un expedient acadèmic, aproximadament, una setmana després de la sol·licitud.