Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació acadèmica / Matrícula / Documentació estudiantat no nous

Documentació estudiantat no nous

Documentació bancària:

Per poder realitzar pagaments domiciliats o fraccionats és imprescindible lliurar a la Universitat una ordre de domiciliació signada pel titular del compte i l’estudiant.

És necessari lliurar a la secretaria acadèmica l'imprès original d'ordre de domiciliació SEPA que s'obté a l'e-Secretaria, degudament emplenada i signada pel titular i l'estudiant.

Per a més informació, podeu accedir al tràmit administratiu corresponent a Modificació de dades bancàries.

 

Documentació per accedir a deduccions de matrícula o matricula condicional:

Haver obtingut l'acreditació econòmica per formalitzar la matrícula condicional de becari/a

  • Acreditació de caràcter econòmic a través del web AGAUR (obriu en una finestra nova). La matrícula gratuïta estarà condicionada al compliment dels requisits acadèmics i la posterior sol·licitud de la beca del MECD o la beca Equitat. Podeu consultar més informació sobre la sol·licitud l'apartat de beques del web UPC .

Ser membre de família nombrosa

  • Original i fotocòpia del títol vigent o certificat emès pel Departament de Benestar i Familia, on consti el noms dels fills i les dades dels titulars .

Haver obtingut un dels premis de les diferents Olimpíades del coneixement

  • Original i fotocòpia del diploma de concessió del premi.

Experimentar un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%

  • Original i fotocòpia del certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.

Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes

  • Original i fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.
  • Llibre de família en el cas de fills o filles.

Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent.

  • Original i fotocòpia dels documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus
  • Llibre de família en el cas de fills o filles.