Comparteix:

Acollida i suport a l'estudiantat

Per tal d'ajudar el nostre estudiantat a adaptar-se a la seva nova situació (estudiantat nou) i donar-li suport durant la seva estada amb nosaltres (estudiantat no nou), l'Escola ha dissenyat una sèrie d'accions de suport i orientació.