Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Formularis / La teva opinió compta / Tu opinión cuenta

La teva opinió compta / Tu opinión cuenta

Heu accedit al formulari d'incidències de l'EPSEB. Aquí podreu expressar queixes, reclamacions, suggeriments i/o felicitacions sobre els serveis que ofereix l'Escola.

Ompliu tots els camps i rebreu resposta en breu. 

Has accedido al formulario de incidencias de la EPSEB. Aquí podrás expresar quejas, reclamaciones, sugerencias y/o felicitaciones sobre los servicios que ofrece la Escuela.

Rellena todos los campos y recibirás respuesta en breve.

Dades personals - Datos personales
A quin col·lectiu pertanys?   ¿A qué colectivo perteneces?


Motiu de la incidència - Motivo de la incidencia
Tipus d'incidència   Tipos de incidencia
Definicions / Definiciones:


Felicitació: Expressió de satisfacció pel funcionament d’un procés o servei.

Felicitación: Expresión de satisfac:ión por el funcionamiento de un proceso o servicio.

Queixa: Desacord amb algú o alguna situació que la persona interessada considera injusta o perjudicial.

Queja: Desacuerdo con alguien o alguna situación que la persona interesada considera injusta o perjudicial.

Reclamació: Revisió d'una queixa que la persona interessada va tramitar amb anterioritat per demanar la reparació d’una situació que considera injusta o perjudicial als seus interessos.

Reclamación: Revisión de una queja que la persona interesada tramitó con anterioridad para pedir la reparación de una situación que considera injusta o perjudicial para sus intereses.

Suggeriment: Proposta de millora sobre la prestació d’un servei, adreçada a la persona o instància que es considera responsable de la mateixa, amb l’objectiu de que sigui tinguda en compte per a la seva incorporació al funcionament del mateix.

Sugerencia: Propuesta de mejora sobre la prestación de un servicio, dirigida a la persona o instancia que se considera responsable de la misma, con el objetivo de que sea tomada en cuenta para su incorporación en el funcionamiento del mismo.

Llegenda / Leyenda :

A - Temes relacionats amb la gestió acadèmica i gestió de l'expedient.

A - Temas relacionados con la gestión académica y gestión de expediente.

INF - Temes relacionats amb els Serveis Informàtics.

INF - Temas relacionados con los Servicios Informáticos.

R - Temes relacionats amb la Gestió de Recursos.

R - Temas relacionados com la Gestión de Recursos.

SI - Temes relacionats amb el Suport Institucional.

SI - Temas relacionados con Soporte Institucional.

Si en el desplegable no trobes el servei específic al qual vols fer referència, si us plau, selecciona "ALTRES " i, a la descripció de la incidència, especifica-ho de la manera més explícita possible.

Si en el desplegable no encuentras el servicio específico al que quieres hacer referencia, por favor, selecciona "OTROS" y, en la descripción de la incidencia, especifica hacerlo de la manera más explícita posible.

Protecció de dades personals - Protección de datos personales
 


 

Informació de protecció de dades

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Dades de contacte del delegat de protecció de Dades 

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitat del tractament

F03.13   Gestionar de forma multicanal el servei d'informació i l'atenció a les persones que contacten amb aquesta Universitat(obriu en una finestra nova).  

Gestió d'incidències EPSEB

Legitimació

Consentiment.

Destinataris

Amb el seu consentiment explícit, les seves dades de contacte, a la entitat o persones que organitzen l'esdeveniment.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades .

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen en la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant APDCAT: apdcat.gencat.cat

 

Responsable del tratamiento

Universitat Politècnica de Catalunya

Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB)

informacio.epseb@upc.edu

Datos de contacto del delegado de protección de datos

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalidades del tratamento

F03.13   Gestionar de forma multicanal el servicio de información y de atención a las personas que contacten con esta Universidad(obriu en una finestra nova).  

Gestión de incidencias EPSEB

Legitimación

Consentimiento de la persona interesada.

Destinatarios

No se contempla la cesión de datos a terceros, a no ser que sea obligación legal.

Derechos de las personas

Solicitar el acceso, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento. Oponerse al tratamiento. Portabilidad de lao datos.(obriu en una finestra nova)

Plazo e conservación

Mientras sea necesario para cualquiera de los propósitos que se describen en nuestra política de conservación.(obriu en una finestra nova)

Reclamación

Si no está satisfecho con el ejercicio de vuestros derechos, puedes presentar una reclamación ante el APDCAT: apdcat.gencat.cat