Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Empresa i Recerca / Recerca / Gestió de la recerca / Catàleg de serveis

Catàleg de serveis

En aquest apartat trobareu els diversos serveis que ofereix l’Oficina de Suport a la Gestió de la Recerca i Transferència de Resultats de l'Escola i altres unitats de la UPC, així com les persones a les quals adreçar-vos.

 

Prestacions al PDI que ofereix l'Oficina de Suport a la Gestió de la Recerca i altres unitats de la UPC
Què necessitoOn m'adreço

Informació, assessorament i suport en la preparació de propostes de projectes i contractes. Execució de projectes
Informació sobre noves convocatòries d’ajuts públics (projectes nacionals i internacionals) Projectes internacionals

 

 

 

malcolm.burns@upc.edu

Tel. 93 401 16 42

Adreça: ETSEIB, 5a planta

Projectes nacionals

ignasi.andujar@upc.edu

Tel. 93 401 57 15

Informació sobre normatives, directrius, bones pràctiques, tràmits, etc. (projectes internacionals, contractes, convenis i licitacions) Projectes internacionals 

 

 

malcolm.burns@upc.edu

Tel. 93 401 16 42

Adreça: ETSEIB, 5a planta

Projectes nacionals, contractes, convenis i licitacions

ignasi.andujar@upc.edu

Tel. 93 401 57 15

Assessorament i suport per validar amb serveis jurídics/Unitat de Convenis i Licitacions els aspectes legals del projecte o contracte. Tramitació de contractes, convenis i licitacions Contractes, convenis i licitacions

ignasi.andujar@upc.edu

Tel. 93 401 57 15

Informació sobre la tipologia de despeses que es podran carregar al projecte (despeses elegibles, modalitats de documents justificatius, etc.) Projectes internacionals

  

 

malcolm.burns@upc.edu

Tel. 93 401 16 42

Adreça: ETSEIB, 5a planta 

Projectes nacionals

ignasi.andujar@upc.edu

Tel. 93 401 57 15

Assessorament sobre la dedicació horària a projectes amb l’eina TIMESHEETS  Projectes internacionals

  

 

malcolm.burns@upc.edu

Tel. 93 401 16 42

Adreça: ETSEIB, 5a planta

Projectes nacionals

ignasi.andujar@upc.edu

Tel. 93 401 57 15

 

Informació i assessorament en contractació de personal
Informació i tramitació de la contractació del personal de recerca i de les beques de suport a la recerca

lena.sostres@upc.edu

Tel. 93 405 42 39

Adreça: ETSEIB, 5a planta

Consultes generals sobre l'eligibilitat de despeses de personal finançada per Projectes de Recerca, càlcul de costos de personal i seguiment de la despesa.

ignasi.andujar@upc.edu

Tel. 93 401 57 15

 

 

 

 

Gestió i execució de projectes de recerca, contractes (convenis) i comptes de serveis i altres activitats de recerca
Informació econòmica sobre els projectes i contractes (convenis), comptes de serveis i altres activitats de recerca. Projectes, contractes i altres activitats de recerca.

ignasi.andujar@upc.edu

Tel. 93 401 57 15

Suport a la compra de material/equipament/serveis i altres  despeses. Assessorament sobre la normativa de contractació pública aplicable. Projectes, contractes (convenis) i altres activitats de recerca.

ignasi.andujar@upc.edu

Tel. 93 401 57 15

 

 

Comptes de serveis i de cursos genèrics

Tel. 93 401 17 69

maria.ferres@upc.edu

Tel. 93 401 62 81

Suport a la tramitació de viatges i inscripcions a congressos, seminaris, etc. Projectes, contractes (convenis) i altres activitats de recerca. 

ignasi.andujar@upc.edu

Tel. 93 401 57 15

 

 

Comptes de Serveis

Tel. 93 401 17 69

Tancament de projectes, contractes, convenis comptes de serveis, etc.

ignasi.andujar@upc.edu

Tel. 93 401 57 15

Realitzar les justificacions econòmiques anuals i suport a les auditories de projectes internacionals i nacionals Projectes internacionals

malcolm.burns@upc.edu

Tel. 93 401 16 42

Adreça: ETSEIB, 5a planta

Projectes nacionals

ignasi.andujar@upc.edu

Tel. 93 401 57 15

Gestió i control d’ingressos de cursos i congressos

ignasi.andujar@upc.edu

Tel. 93 401 57 15

Tramitació, justificació i control de targetes de prepagament de la UPC

ignasi.andujar@upc.edu

Tel. 93 401 57 15

Comptabilització de treballs interns entre unitats/comptes (trasllats de recursos)

ignasi.andujar@upc.edu

Tel. 93 401 57 15Gestió d'ingressos per transferència de tecnologia, serveis, cursos, formació i altres activitats

Facturació a clients per serveis de recerca, transferència de tecnologia, cursos i formació i altres activitats.

ignasi.andujar@upc.edu

Tel. 93 401 57 15

Tel. 93 401 17 69

Control de morositat i reclamacions de factures

Tel. 93 401 17 69

Gestionar congressos, seminaris, workshops o cursos específics

ignasi.andujar@upc.edu

Tel. 93 401 57 15