Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació

Una vegada finalitzada la defensa del vostre treball, el tribunal qualificador, amb la presència del vostre director o directora del treball, us avaluaran i ompliran l'acta.

Tota la documentació serà lliurada a l'Àrea de Gestió Acadèmica que procedirà a incorporar la nota al vostre expedient.

Un cop comproveu a l'e-Secretaria que l'expedient està tancat, podreu fer el tràmit d'expedició del títol.

Heu de tenir en compte que aquesta nota no s'introdueix si la documentació presenta alguna mancança (signatura, idioma de defensa, etc.).

Propostes de Matrícula d'Honor

Segons indica la 'Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster':

La menció de matrícula d’honor es pot atorgar als estudiants que tenen una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre de matrícules d’honor que s’atorguen no pot ser superior al 5% dels estudiants matriculats en una assignatura en el període acadèmic corresponent, excepte si el nombre total d’estudiants matriculats és inferior a 20, cas en el qual es pot atorgar una sola matrícula d’honor.

En el cas del TFE, el tribunal és qui proposa la menció de matrícula d’honor.

Si amb les matrícules d’honor concedides a estudiants que han fet una matrícula ordinària s’arriba al 5%, no es pot concedir cap matrícula d’honor més als estudiants que es van acollir a la convocatòria addicional del TFE.

Els estudiants, que obtinguin proposta de matrícula d'honor en la primera convocatòria ordinària corresponent al seu quadrimestre de matrícula, hauran d'esperar a la finalització de la segona convocatòria ordinària per tal de saber si es podrà confirmar la matrícula d'honor i per tant poder tancar l'expedient i sol·licitar el títol. En cas de no voler esperar i sol·licitar el títol abans de la finalització de la segona convocatòria ordinària, hauran de renunciar per escrit a la proposta de matrícula d'honor, i en cap cas es podrà modificar la nota amb posterioritat.

En els estudis amb matrícula quadrimestral, els estudiants es poden acollir a l’exempció en la matrícula del primer quadrimestre dels crèdits amb qualificació de matrícula d’honor obtinguts i no aplicats en el curs acadèmic anterior, en qualsevol estudi de la UPC. Així mateix, es poden acollir a l’exempció en la matrícula del segon quadrimestre els crèdits amb qualificació de matrícula d’honor obtinguts i no aplicats en el curs acadèmic anterior, i els crèdits amb qualificació de matrícula d’honor obtinguts en el primer quadrimestre del mateix curs acadèmic, en qualsevol estudi de la UPC. (Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la 'Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster', NAGRAMA 2019-2020).

Quan aquesta exempció s'aplica a estudis de màster, únicament es consideren les matrícules d'honor obtingudes en la pròpia universitat.