Comparteix:

Laboratoris i tallers

L’EPSEB disposa d’unes Unitats de Servei destinades a donar suport a les activitats docents, de recerca i de transferència de tecnologia del professorat vinculat a l’EPSEB. L’activitat que desenvolupen aquests laboratoris i tallers poden ser de diferents tipus:

    • Docent 1 (D1): tenen per objectiu complementar les activitats formatives, de caire pràctic, de les assignatures de grau i màster de l'EPSEB, que requereixin d’espais i instrumentació diferents de les aules informàtiques i de la biblioteca. L’activitat formativa ha de ser reflectida i quantificada a la fitxa docent de l’assignatura, i ha de formar part del sistema d’avaluació.
    • Docent 2 (D2): inclouen activitats relacionades amb el desenvolupament de treballs de fi de grau i de màster del l'EPSEB de tipus experimental que requereixen l’ús dels equips d’aquestes unitats.
    • Recerca (R): tenen per objectiu el suport en desenvolupament de la recerca, tal com està previst a la UPC.
    • Transferència de tecnologia (T): tenen per objectiu el suport en el desenvolupament de treballs de col·laboració amb persones, empreses, entitats o institucions de caràcter privat, públic o societats professionals. Aquestes activitats han de ser validades pel CTT.

Les unitats vigents en aquests moments són:

Nom de la unitat Responsable Telèfon de contacte Tipus d'activitat
Architectural Representation Center Isidro Navarro Delgado 649 111 461 R-T
Centre d'Edificació

93 401 77 01

D1-D2-R-T

Centre d'Estadística i Matemàtica Aplicada a l'Edificació Carles Serrat i Piè 93 405 44 86 D2-R-T
Centre de Geometria i Sistemes Dinàmics Eva Miranda Galceran 93 401 19 99 D2-R-T
Laboratori d'Acústica i Estalvi Energètic Ana Maria Lacasta Palacio 93 401 79 95 D1-D2-R-T
Laboratori de Física Carlota E. Auguet Sangra 93 401 62 63 D1
Laboratori del Foc Laia Haurie Ibarra 93 401 64 93
93 401 68 16
D1-D2-R-T
Laboratori d'Instal·lacions Joan Tarragona Roig 93 401 62 39 D1
Laboratori de Materials i Control de Qualitat Judit Ramírez Casas 93 401 62 34 D1-D2-R-T
Laboratori d'Ergonomia, Biomecànica i Prevenció Jaume Guixà Mora 93 401 62 78 D1-D2
Taller de Cartografia i Teledetecció Albert Prades i Valls 93 401 72 50 R
Taller de Fotogrametria Felipe Buill Pozuelo 93 401 72 50 D1-D2-R
Taller d’Instruments Topogràfics M. Amparo Núñez Andrés D1-T
Taller de Patrimoni, Ciutat i Territori Maribel Rosselló Nicolau  D2-R