Compartir:

Sostenibilidad

Han passat més de vint-i-cinc anys des que la UPC va aprovar el seu primer pla de medi ambient l’any 1996 i en termes de sostenibilitat han canviat les normatives, la percepció social, la concentració de CO2 i l’emergència climàtica associada, la biodiversitat…però el que ha estat constant és el recolzament i empenta d’una comunitat que vol viure i treballar en un entorn saludable i contribuir a fer d’aquest planeta un lloc perdurable.

El Pla Campus UPC Sostenible 2030, elaborat a partir de gairebé 1000 aportacions de tota la comunitat, és hereu d’aquest esperit, i incorpora els canvis i requeriments urgents de l’entorn dels darrers anys i els que la mateixa comunitat creu que són necessaris pel futur. És una proposta estratègica per a què la universitat esdevingui un referent en sostenibilitat en els àmbits de la gestió i de la comunitat.

Cada centre docent té designat una persona responsable de l'àmbit de la sostenibilitat, a qui us podeu adreçar per a qualsevol qüestió relacionada amb aquests temes. En el cas de l'EPSEB, la persona responsable és el professor Jaume Guixà Mora.

Han pasado más de veinticinco años desde que la UPC aprobó su primer plan de medio ambiente en 1996 y en términos de sostenibilidad han cambiado las normativas, la percepción social, la concentración de CO2 y la emergencia climática asociada, la biodiversidad...pero lo que ha sido constante es el apoyo y empuje de una comunidad que quiere vivir y trabajar en un entorno saludable y contribuir a hacer de este planeta un lugar perdurable.

El Plan Campus UPC Sostenible 2030 (información en catalán), elaborado a partir de casi 1000 aportaciones de toda la comunidad, es heredero de este espíritu, e incorpora los cambios y requerimientos urgentes del entorno de los últimos años y los que la propia comunidad cree que son necesarios para el futuro. Es una propuesta estratégica para que la universidad se convierta en un referente en sostenibilidad en los ámbitos de la gestión y de la comunidad.

Cada centro docente tiene designado a una persona responsable del ámbito de la sostenibilidad, a quien se puede dirigir para cualquier cuestión relacionada con estos temas. En el caso de la EPSEB, la persona responsable es el profesor Jaume Guixà Mora.

Retos 2030

El plan está compuesto de 4 ámbitos temáticos y 3 transversales (las páginas de destino están en catalán):