Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Futur estudiantat / Màster universitari en Gestió de l'Edificació / Què cursaràs, dades generals i accés

Què cursaràs, dades generals i accés

Què i com estudiaràs al màster universitari en Gestió de l'Edificació

Model docent

El màster s'estructura de forma que el bloc d'assignatures obligatòries atorga a l'estudiant les eines i coneixements en l'àmbit de la gestió econòmica, de la qualitat, de l'energia o del patrimoni edificat, i alhora en la direcció d'empreses i projectes del sector de l'edificació.

L'objectiu de les assignatures optatives i del treball de fi de màster és que l'estudiant aprofundeixi en els aspectes de l'àmbit de la gestió de l'edificació que siguin del seu interès (direcció de projectes, ús d’eines de gestió integral o el màrqueting immobiliari), bé com a pas previ cap a una especialització més àmplia durant el doctorat, o bé per obtenir una millor posició en el món professional.

Presentació d'assignatures optatives
Visualitza la presentació feta pel professorat d'algunes assignatures

Treball de fi de màster

Els estudiants de màster podran realitzar el treball de fi de màster en diferents departaments, laboratoris i grups de recerca de l'Escola, en una empresa o en el marc d'un programa de mobilitat.

Competències

Aquestes són les competències que adquiriràs en acabar el màster:

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són: emprenedoria i innovació; sostenibilitat i compromís social; coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès); treball en equip; ús solvent dels recursos d'informació; conèixer i comprendre, des de l'àmbit de la titulació, les desigualtats per raó de sexe i gènere en la societat; integrar les diferents necessitats i preferències per raó de sexe i de gènere en el disseny de solucions i en la resolució de problemes.

Competències específiques

 • Aplicar les tècniques d'anàlisi de planificació de recursos en les empreses d'edificació.
 • Aplicar els sistemes d'informació en l'empresa.
 • Gestionar la planificació i programació estratègica i d'infraestructura i aplicar-les a la direcció, planificació i control d’operacions.
 • Aplicar les tècniques d'auditoria dels processos de construcció, en els àmbits de la qualitat, la seguretat i el medi ambient.
 • Implantar els models de gestió dels recursos en empreses del sector de l'edificació.
 • Analitzar les operacions financeres i de comptabilitat de l'empresa, especialment en els casos del sector de l'edificació.
 • Identificar els models de direcció estratègica utilitzats en empreses del sector de l'edificació.
 • Aplicar les tècniques de planificació de la producció des dels seus aspectes estratègics i operatius.
 • Realitzar valoracions i taxacions immobiliàries de patrimonis no complexos.
 • Dissenyar sistemes d'indicadors per als processos d'edificació.
 • Analitzar els sistemes de control de costos i aplicar-los.
 • Aplicar models de gestió adequats al procés d'edificació.
 • Implantar sistemes normalitzats de gestió integral (qualitat, seguretat i medi ambient).
 • Realitzar l'anàlisi de fiabilitat i l'estudi del cicle de vida de l'edifici i els seus components.
 • Gestionar energèticament l'edifici i aplicar millores per a l’eficiència energètica i la reducció dels costos d'explotació.
 • Integrar les competències adquirides en l'àmbit de la gestió de l'edificació, per fer el treball de fi de màster.

Dades generals i accés

Preinscripció

Accés i requisits