Comparteix:

Tu també fas UPC

Participa als òrgans de govern de l'EPSEB

Els òrgans de govern de l'Escola estan regulats pel Reglament del centre. Són elegits democràticament, mitjançant vot secret, per cadascun dels estaments que els composen. Si vols, pots ser representant de l'estudiantat a la Junta d'Escola de l'EPSEB i a les comissions que se'n deriven.

Participar als òrgans de govern és una activitat que pot rebre reconeixement de crèdits ECTS.

Participa als òrgans de govern de la UPC

Feu arribar les vostres propostes i inquietuds a través del Consell de l'Estudiantat. Recorda que també pots ser representant de l'estudiantat al Claustre de la UPC.

Participa en activitats de cooperació i voluntariat

Posa els coneixements que estàs adquirint al servei de projectes de cooperació i desenvolupament tecnològic del Centre de Cooperació per al Desenvolupament.