Comparteix:

Què t'ofereix l'Escola

L'Escola està preparada per facilitar tota mena de serveis als diferents col·lectius d'usuaris del seu àmbit: estudiantat i personal docent i investigador, i garantir que l'esforç d’ensenyar i aprendre es desenvolupi en el millor ambient possible.

Per això, està organitzada en serveis especialitzats com ara: Secretaria acadèmica, Biblioteca, Atenció a l'estudiantat, Serveis informàtics, Borsa de pràctiques, i un seguit de Laboratoris on podràs aplicar els coneixements teòrics dels teus estudis.

Aquí podràs adquirir una formació sòlida, no només teòrica, sinó també pràctica, mitjançant les pràctiques remunerades que ofereix la nostra activa Borsa de pràctiques. L'experiència internacional l'aconseguiràs gràcies als múltiples convenis subscrits amb universitats europees a països com Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Suècia, Dinamarca i també fora d’Europa, des de Xile a la Xina.

A l'Escola tens l'oportunitat de desenvolupar una activa i rica vida universitària per mitjà de nombroses associacions lúdiques, esportives i solidàries, com ara el Club d'Esports i la Delegació d'Estudiantat. Es fan exposicionscongresos i conferènciesconcursos de treballs de final d'estudis, concursos de dibuixactivitats esportives, etc. També hi ha les organitzacions no governamentals dedicades a la cooperació Arquitectura tècnica sense fronteres i Geòmetres Sense Fronteres.