Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Formularis / Inscripció Mentories / Inscripción Mentorías

Inscripció Mentories / Inscripción Mentorías

Formulari per a la inscripció a les Mentories per a l'estudiantat de nou accés als estudis de grau de l'ESPEB
Formulario para la inscripción a las Mentorías para el estudiantado de nuevo acceso a los estudios de grado de la EPSEB

Dades personals / Datos personales
Via d'accés   Via de acceso

Informació important - Información importante

Horaris de les mentories:

Per a l'estudiantat d'Arquitectura Tècnica i Edificació (ATE):

 • Fonaments matemàtics d'ATE 
  • dimecres, de 12 a 14 hores, aula S.2
  • divendres, de 15 a 17 hores, aula S.2
 • Mecànica d'ATE:
  • dilluns, de 15 a 17 hores, aula S.2
  • dimecres, de 15 a 17 hores, aula S.2
 • Dibuix Arquitectònic d’ATE:
  • dimarts, de 15 a 17 hores, aula S.2
  • dijous, de 15 a 17 hores, aula S.2

Per a l'estudiantat d'Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica (EGG):

 • Càlcul i Àlgebra d'EGG:
  • dimarts, de 12 a 14 hores, aula 0.4
  • dimecres, de 12 a 14 hores, aula 0.4

 

Horarios de las mentorías:

Para el estudiantado de Arquitectura Técnica y Edificación (ATE):

 • Fundamentos matemáticos de ATE 
  • miércoles, de 12 a 14 horas, aula S.2
  • viernes, de 15 a 17 horas, aula S.2
 • Mecánica de ATE:
  • lunes, de 15 a 17 horas, aula S.2
  • miércoles, de 15 a 17 horas, aula S.2
 • Dibujo Arquitectónico de ATE:
  • martes, de 15 a 17 horas, aula S.2
  • jueves, de 15 a 17 horas, aula S.2

Para los estudiantes de Ingeniería en Geoinformación y Geomática (IGG):

 • Cálculo y Álgebra de IGG:
  • martes, de 12 a 14 horas, aula 0.4
  • miércoles, de 12 a 14 horas, aula 0.4
Vull inscriure'm a les Mentories / Quiero inscribirme a las Mentorías
Fonaments Matemàtics (ATE)   Fundamentos Matemáticos (ATE)


Mecànica (ATE)   Mecánica (ATE)


Introducció al Dibuix Arquitectònic (ATE)   Introducción al Dibujo Arquitectónico(ATE)


Àlgebra i Càlcul (EGG)   Álgebra y Cálculo (IGG)


Protecció de dades / Protección de datos
 Informació de protecció de dades

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Dades de contacte del delegat de protecció de Dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitat del tractament

F006. Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (consentiment)

Sessió de mentories adreçades a l'estudiantat de nou accés als graus de l'EPSEB.

Legitimació

Consentiment.

Destinataris

Amb el seu consentiment explícit, les seves dades de contacte, a la entitat o persones que organitzen l'esdeveniment.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades .

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen en la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant APDCAT: apdcat.gencat.cat

 

Información de protección de datos

Responsable del tratamiento

Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Datos de contacto del delegado de protección de datos

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalidad del tratamiento

F006. Organización de seminarios, congresos, jornadas y cursos (consentimento)

Sesión de Mentorías dirigidas a los estudiantes de nuevo acceso a los grados de la EPSEB.

Legitimación

Consentimiento.

Destinatarios

Con su consentimiento explícito, sus datos de contacto, a la entidad o personas que organizan el evento.

Derechos de las personas

Solicitar el acceso, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento. Oponerse al tratamiento. Portabilidad de los datos.

Plazo de conservación

Mientras sea necesario para cualquiera de los propósitos que se describen en nuestra política de conservación.

Reclamación

Si no ha sido satisfecho el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante APDCAT: apdcat.gencat.cat