Skip to content

You are here: Home / Shared files / Qualitat / segells

segells

Acreditació-MUPRL
Segell de qualitat de AQU Catalunya Acreditació del Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)
Acreditación-MUPRL
Sello de calidad de AQU Catalunya Acreditación del Máster universitari en Seguridad y Salud en el Trabajo: Prevención de Riesgos Laborales de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)
Accreditation-MUPRL
Verificació-MUECG
Segell de qualitat de AQU Catalunya Verificació del Màster Universitari en Enginyeria Cartogràfica i Geogràfica de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)