Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Vida universitària / Noticies / 2021-2022 / Erasmus Pràctiques països europeus 2021-2022

Erasmus Pràctiques països europeus 2021-2022

Ajut amb l'objectiu de subvencionar les estades en pràctiques en una empresa o institució radicada a qualsevol dels països elegibles per a les mobilitats Erasmus+
Erasmus Pràctiques països europeus 2021-2022

Destinataris

Estudiants de grau o màster de la UPC que vulguin fer una estada en pràctiques en una empresa o institució europea dins el programa Erasmus+

Característiques de l'estada

 • Han de tenir una durada mínima de 60 dies.

 • Les estades de mobilitat s'han de realitzar entre l'1 de setembre de 2021 i el 30 de setembre de 2022.

 • Poden tenir una durada d'entre 60 i 360 dies per cicle d'estudis, descomptant els dies ja gaudits en convocatòries Erasmus anteriors.

Requisits

Generals

 • Tenir la ciutadania d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. Per tant, has de tenir NIF o NIE (Número d’Identificació d’Estrangers).

 • Hauràs de mantenir la condició d’estudiantat vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. A la UPC no es donaran ajuts a les persones que tinguin previst realitzar l'estada en pràctiques un cop titulades.

 • Haver estat seleccionat per l’escola o facultat de la UPC on estiguis matriculat, per realitzar una estada de pràctiques en una empresa o institució amb la raó social ubicada a l’estranger durant el curs 2021-2022 dins el programa Erasmus+ pràctiques SMT. Consulta els països participants(obriu en una finestra nova).

 • Acreditar la competència lingüística que l’empresa receptora determini en el document “Erasmus Training Agreement”. L’acreditació es farà mitjançant el test d’idioma obligatori contemplat a la convocatòria.

 • Les pràctiques s’hauran de desenvolupar en una empresa, centre públic o privat de recerca o altra organització d’anàloga naturalesa que estigui la raó social radicada a qualsevol dels països elegibles per a les mobilitats Erasmus+ (exceptuant Espanya).

Acadèmics

Requisits per a estudiants de grau i estudiants de màster

Les pràctiques del programa Erasmus+ poden ser:

 • curriculars → el treball realitzat es reconeixerà en crèdits a l'expedient

 • no curriculars → es faran constar en el Suplement Europeu al Títol (SET)

Incompatibilitats

Si ets beneficiari d’un ajut Erasmus+ pràctiques cal que mantinguis la condició d’estudiant matriculat a la UPC durant tot el període de l’estada.

Queden exclosos de la convocatòria:

 • els estudiants amb una estada en estudis

 • els doctorands

 • els estudiants d’un programa Erasmus Mundus Master Joint Degree que no estiguin matriculats a la UPC durant la seva estada de mobilitat o que gaudeixin d’una beca Erasmus Mundus finançada amb fons europeus

 • els estudiants que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

Per a tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s’atendrà al que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+(obriu en una finestra nova) .

Sol·licitud

 • Data d'inici: 31/01/2022

 • Data fi: 31/07/2022

Presentació:

La sol·licitud s'ha de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC

Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu que caldrà lliurar a través de l’esecretaria.

Més informació