Comparteix:

Visita d'obra a la Av. Joan XXIII (Les Corts)

22/04/2021

Els alumnes del màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals, van realitzar un taller amb un doble contingut per una banda la part teòrica i per l'altra la pràctica

La part teòrica realitzada a l'aula va consistir en analitzar i debatre, les dificultats de la gestió en la qüestió preventiva, que pot trobar-se el Tècnic de Prevenció. La presentació amb exemples reals als problemes que pot trobar-se en la Fase de l'obra d'urbanització i les solucions a aplicar.

Amb la participació de l'empresa constructora OPROCAT,  ens van traslladar a la Av. Joan XXIII (Les Corts) realitzant un recorregut per les obres d'urbanització i el seguiment dels treballs d'arquetes, escomeses de conductes d'aigua, senyalització de seguretat, pavimentació i singularitat de l'obra en tot el seu recorregut, amb les indicacions detècnic preventiu de OPROCAT

Aquesta visita es va realitzar en les dates següents:

  • 19/04/2021
  • 22/04/2021
Keywords