Vés al contingut (premeu Retorn)

Curs 2016-2017

 

Lignomad 17

Del 29/06/2017 al 01/07/2017

2017-LIGNOMAD17.pngLa xarxa LIGNOMAD i el seu comitè científic participen al Congrés sobre Construcció amb Fusta i altres Materials lignocel·lulòsics LIGNOMAD17, que es va celebrar els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol de 2017 a la ciutat de Barcelona, va ser l'esdeveniment on s'hi van abordar aspectes científics, tècnics i constructius en relació a la fusta, els seus derivats i altres materials naturals. Va comptar amb la participació de destacats investigadors, arquitectes, enginyers, constructors, fabricants i altres professionals que van compartir la seva visió i experiència sobre l'ús d'aquests materials en el sector de la construcció.

En el marc del congrés es va realitzar també la trobada d'empreses del sector de la fusta: Re-pensa la fusta, que va comptar amb la participació de diferents empreses del sector de la construcció amb fusta i professionals interessats en donar a conèixer el seu treball i connectar amb altres agents del sector. 

 

Modelatge 3D als treballs de construcció, documentació i rehabilitació de la Sagrada Família

22/06/2017

2017-sagradafamilia.jpegLa jornada va presentar la situació actual i el procés constructiu que s'està seguint a la fase final de construcció del Temple Expiatori de la Sagrada Família. Amb les millores en la construcció implementant les tecnologies de modelatge 3D sobre els diferents elements constructius i metodologies de fabricació més pròpies del món industrial o de la prefabricació que de les tradicionals tècniques constructives. La direcció tècnica del centre va presentar quines tecnologies s'estan utilitzant en la construcció del Temple, el procés que es realitza per a cada element, tant en la selecció metòdica dels blocs de pedra a utilitzar, com dels processos de tall i preparació dels diferents elements, fins al procés final de muntatge en obra.

A la jornada també es va presentar un projecte excepcional de modelat 3D per a la documentació patrimonial que respon a la necessitat de Sagrada Família de disposar d'un aixecament 3D d'alta precisió de la Façana del Naixement, absolutament fidedigne, de la part arquitectònica i escultòrica de la volumetria edificada per Gaudí. Aquest projecte, bàsic per abordar la rehabilitació del monument, es va encarregar al Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat, que és un referent tecnològic de l'ETSAB de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Es van presentar els principals resultats que s'han obtingut i les metodologies de treball dels diferents equips que hi participen: els treballs de topografia, que han aportat la Xarxa i Punts de Referència i Control, el treballs amb l'Escàner Làser, per a la presa de dades amb un post‐processat acurat, i completat amb uns treballs de fotogrametria que aporten imatges contínues de la pell de l'edifici de gran definició i qualitat mètrica i complementen el model 3D obtingut amb Escàner Làser en zones sense accés degut a l'alta complexitat de l'edifici.

El programa de la jornada va ser el següent:

 • 17.00 hores: Presentació de la jornada
 • 17.05 hores: Procés arquitectònic i constructiu del temple. A càrrec de Ramon Espel Rosell, arquitecte tècnic i cap d'obra del Temple Expiatori
 • 17.40 hores: Aixecament arquitectònic de la façana del naixement de la Sagrada Família. Introducció al Projecte. A càrrec de Pilar Garcia Almirall, directora del Projecte i del Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat (LMVC) de l'ETSAB-UPC, i doctora arquitecte catedràtica de Tecnologia de l'Arquitectura
 • 17.50 hoes: Xarxa Topogràfica i recolzament general. A càrrec de Carles Gràcia Gómez. Coordinació tècnica de Topografia. Enginyer en Geomàtica i Topografia
 • 18.10 hores: Treballs d'aixecament amb Escàner Làser. A càrrec de Juan Corso Sarmiento. Coordinació tècnica de TLS, i doctor arquitecte, responsable tècnic del LMVC
 • 18.50 hores: Treballs Fotogramètrics. A càrrec de Fco. Javier Muñoz Capilla, coordinació tècnica de Fotogrametria. Enginyer en Geomàtica i Topografia
 • 19.15 hores: Col∙loqui i preguntes
 • 19.30 hores: Fi de la jornada 

 

Smart City. Les Ciutats del futur

21/06/2017

2017-smart city.jpgLes Smart Cities o ciutats intel·ligents es descriuen com aquelles ciutats que mitjançant l'aplicació de noves tecnologies de la informació i de la comunicació milloren de forma substancial la qualitat de vida dels ciutadans que les ocupen.

Aquesta millora ha d'englobar tots els aspectes que afecten les persones que poblen les nostres ciutats millorant aspectes com la seguretat, la salubritat, l'accessibilitat i la confortabilitat dels elements i els serveis que la composen, en definitiva, crear ciutats que ofereixin als ciutadans serveis públics d'alta qualitat que garanteixin les seves necessitats en tot moment d'una manera immediata i àgil.

Les ponències ens van parlar de com les noves tecnologies están modificant la configuració dels nostres edificis i habitatges, integrant en la vida quotidiana dels nostres ciutadans, grans fluxos d'informació que ens han de permetre millorar la vida dels mateixos.

La jornada va presentar les últimes novetats en ciutats intel·ligents i va mostrar exemples d'èxit que s'estan realitzant en ciutats del nostre entorn proper. Vam Presentar la importància dels fluxos d'informació oberts "Open Data" per aconseguir el propòsit marcat, i obtenir les prestacions que ens demanen els ciutadans.

El programa de la jornada va ser el següent:

 • 17.00 hores: Introducció a la Smart City. A càrrec de Felix Ruiz Gorrindo, arquitecte tècnic i enginyer civil
 • 17.20 hores: Smart Cities i la transformació digital en l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a càrrec de Juan Carlos González González, enginyer informàtic i enginyer tècnic en topografia
 • 17.50 hores: Noves tecnologies per l'eficiència energètica i la qualitat de l'espai públic. A càrrec de Xavier Izquierdo Vilavella, arquitecte tècnic
 • 18.20 hores: Torn Obert de preguntes
 • 18.45 hores: Fi jornada

En aquest enllaç podreu consultar el programa de la jornada. 

 

II Congrès Internacional del Paisatge Urbà

El 12 i 14/06/2017

2017-paisatgeurbà.PNGEl paisatge urbà com a nou paradigma en el desenvolupament urbà sostenible. Nous reptes i oportunitats per a les ciutats

Els principals objectius d'aquest congrés van ser:

1.- Reconèixer el paisatge urbà (no només els espais públics) com a facilitador de la funció socioeconòmica de la ciutat, i reafirmar el paper central de la gestió del paisatge urbà a la Nova Agenda Urbana de l'ONU.

2.- Difondre entre els governs municipals la necessitat d'actuar en la millora del paisatge, per garantir una gestió fluida, per promoure l'habitabilitat i la seguretat de les ciutats, així com les obligacions d'informació i els drets dels ciutadans. És essencial la participació activa dels ciutadans en el manteniment dels elements de l'estructura aparent de la ciutat, i en l'exercici dels drets d'urbanitat per a la preservació del paisatge.

3.- Ciutats intel·ligents sí, però també ciutadans intel·ligents. En el dret a un paisatge urbà harmònic ha de prevaler l'ètica de l'estètica. Avui en dia, quan es pensa la ciutat, es fa principalment des de la funcionalitat, però també s'ha de pensar en la seva bellesa. El culte a la bellesa és part de la cultura dels éssers humans. El paisatge urbà és percepció i ús. I la percepció és el resultat de l'equilibri establert a la ciutat entre les relacions naturals, arquitectòniques i socials. El Segon Congrés pretenia ser rellevant per a l'aplicació de la Nova Agenda Urbana per les raons següents:

 • Hem d'aprendre dels errors d'Hàbitat II. Ha arribat el moment de convertir les idees en accions.
 • Cal reconèixer el paper de la societat civil i la importància dels incentius per als privats. Cal plantejar nous mecanismes per a la coproducció de la ciutat, i fer-ho entre tots.
 • Cal canviar el llenguatge per intentar persuadir els governs. La inversió intel·ligent real està en el paisatge urbà, el paradigma de l'entorn urbà, la pell de les ciutats. El fet que el Segon Congrés se celebri pocs mesos després de la Conferència Hàbitat III ofereix una excel·lent oportunitat per aprendre de les experiències passades i compartir les experiències futures en ciutats arreu del món que han apostat per una gestió urbana sostenible que tingui en compte el paisatge urbà

Programa

 

Jornada sobre l'aplicació de la Llei 13/2015. Aspectes tècnics i jurídics

08/06/2017

2017-registradorsdecatalunya.PNGEl 8 de juny, a la seu del Deganat dels Registradors de Catalunya, es va dur a terme la "Jornada sobre l'aplicació de la llei 13/2015. Aspectes tècnics i jurídics".

En aquest enllaç podreu trobar el programa de la jornada.

 

 

 

 

 

 

 

 

BIM4students

El 25 i 26/05/2017

 

2017-BIM4students.pngLa tercera edició de l'European BIM Summit (EBS) es va celebrar els dies 25 i 26 maig de 2017 dins el marc de Barcelona Building Construmat, el Saló Internacional de la Construcció de Fira de Barcelona, i es confirma així com l'esdeveniment de referència sobre Building Information Modelling (BIM) a Europa. La jornada es va desenvolupar a l'espai de BBConstrumat i hi destacava la ponència sobre BIM i Minecraft.

 

 

  

 

 

La transició energètica als edificis universitaris: l'experiència de la UPC en la certificació energètica d'edificis

24/05/2017

2017-transicioenergetica.jpegL'any 2016 la UPC va iniciar el procés de certificació dels seus edificis, amb la implicació d'estudiantat, professorat i el personal tècnic de la Universitat. Aquesta és una línia de treball estratègica en el marc del Pla UPC Energia 2020, que recull el treball previ realitzat durant anys a la Universitat, i que té com a objectiu transformar energèticament els edificis i campus de la UPC.

Actualment ja s'han certificat la meitat dels edificis de la Universitat. L'objectiu d'aquesta jornada era obrir aquesta experiència al conjunt de la comunitat universitària i definir conjuntament els propers passos per avançar cap a la transició energètica.

El programa de la jornada va ser el següent:

 • L'Eficiència energètica a la UPC. Un camí de llarg recorregut. A càrrec de la Dra. Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra, directora de l'EPSEB
 • La certificació energètica dels edificis de la UPC, una experiència de col·laboració entre la recerca i la gestió. A càrrec de Josep Sabaté, del Servei d'Infraestructures de la UPC
 • La certificació energètica del parc edificat com a estratègia per a la transició energètica. A càrrec d'Ainhoa Mata Pérez, cap d'Unitat d'Edificis de l'ICAEN
 • Oportunitats professionals en la rehabilitació energètica. A càrrec de l'Àrea Tècnica del CAATEEB
 • Edifici públic multifuncional a Barcelona amb Certificació A. A càrrec de Jordi Pagès, arquitecte, i professor de la UPC, SUMO ARQ 

 

II Congrès Nacional sobre Ceràmica Nolla a l'EPSEB

Del 06 al 08/04/2017

 

2017-ceràmicanolla.jpegL'aparició de la Fàbrica de Ceràmica Nolla constitueix una de les aportacions més destacables a la historia industrial valenciana, assenyalant la segona meitat del segle XIX com un punt d'inflexió en la modernització del sector. No obstant això, tot i la rellevància del material, aquest no ha estat – fins recentment – objecte d'estudis monogràfics, ni de trobades científiques.

Amb la finalitat d'intentar fer-ne difusió i fomentar la recerca d'aquest material, ARAE Patrimonio y Restauración SLP, el Centro de Investigación y Difusión de la Cerámica Nolla (CIDCeN), l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Agrupació d'arquitectes per la defensa i la intervenció en el patrimoni arquitectònic (Aadipa) van organitzar aquest congrés centrat en el Mosaic Nolla. Dels seus resultats es pretén conformar una sòlida base per als futurs estudis en aquest àmbit.

En aquest enllaç podreu trobar el programa de la jornada.

 

 

 

 

YoMo Barcelona: Festival del mòbil per a joves

Del 27/02/2017 al 2/03/2017

2017-YoMo.PNGYoMo és un festival interactiu, amb múltiples activitats sobre ciència i tecnologia que busquen traslladar l'aprenentatge de l'aula a la vida real.

L’EPSEB va participar portant el calaix de sorra.

 

 

 

 

  

 

VII Jornades LowTech

El 17 i 18/11/2016

2016-VIIjornadeslowtech.jpegEn aquesta setena jornada de Low Tech es van presentar diferents experiències que van permetre conèixer la tradició de la construcció amb fusta en l'arquitectura japonesa o sobre arquitectura i oficis a Kenia. També va ser un expositor de projectes realitzats més a la vora, com petites intervencions estructurals amb tècniques low tech: el projecte de la cúpula de Mas Marroc, dels germans Roca, i el guardonat projecte del sistema de reg a les hortes termals de Caldes de Montbui. A més, es va tenir l'oportunitat d'escolat a l'arquitecta Anupama Kundoo, un referent internacional en construcció Low Tech i a Luís Velasco, també arquitecte, que va parlar d'estratègies arquitectòniques per millorar el confort climàtic en els edificis.

A més, van haver els tallers següents:

 • Taller Arrebossats. Casos Pràctics, TERRAM
 • Maquetes de Paper plegat, Juli Carandell
 • Formes de preparar un projecte d'opus signinum, CHROMA

Més informació al web del GICITED (Grup Interdisciplinar de Ciència i Tecnologia a l'Edificació). 

 

Jornada Tècnica sobre façanes ventilades

16/11/2016

2016-façanesventilades.jpegEl 16 de novembre, a la Sala d'Actes de l'Escola, el Laboratori d'Edificació ens va connectar amb la tecnologia a través de la Jornada Tècnica sobre façanes ventilades a càrrec de Porcelanosa Grupo.

La finalitat d'aquesta presentació era donar a conèixer les noves característiques tècniques que afavoreixen  l'aïllament tèrmic i per tant l'estalvi energètic; la reducció de l'impacte ambiental, les possibilitats per realitzar tasques de manteniment, millora del comportament tèrmic de la façana…..

En aquest enllaç podreu trobar el programa de la jornada. 

 

Participació del personal docent i investigador de l'EPSEB al congrés TOP-CART 2016

Del 26 al 30/10/2016

2016-topcart.jpgEl Congrés TOPCART 2016, que es va celebrar al Palau de Congressos de Toledo, del 26 al 30 d'octubre de 2016, va ser organitzat pel Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía.

Aquest congrés té com a objectiu fonamental donar a conèixer els avenços científics i tècnics en matèria de topografia, cartografia i altres ciències afins. En aquest congrés el professorat de l'Escola va participar amb dues ponències:

 • Fotogrametría y videogrametría desde UAV para la captura de geoinformación en estudios geológicos. Dels professors Felipe Buill, M. Amparo Núñez, Nieves Lantada i Albert Prades
 • Nivelación hidrostática entre dos mareógrafos situados en el Puerto de Barcelona. Dels professors Ana Tapia, Rogelio López i Josep Gili

A la fotografia podeu veure a la professora Amparo Núñez durant la presentació de la ponència en la qual participava.

 

Fusta i rehabilitació

17/10/2016

2016-fustairehabilitacio.jpegLa utilització de la fusta com a material de construcció té una llarga tradició arreu del món. Quan s'ha de rehabilitar un edifici, molt sovint s'hi troben elements de fusta (estructura, tancaments, acabats, decoració, etc.) que cal conèixer, avaluar, reparar, preservar i millorar en les seves prestacions.

És per aquest raó que RehabiMed i l'EPSEB de la UPC va organitzar aquesta nova jornada que ens va permetre endinsar-nos en el coneixement i aplicacions d'aquest material tant en les obres de rehabilitació com en el manteniment dels edificis.

En aquest enllaç podreu trobar el programa de la jornada

 

 

L'EPSEB posa a prova el conte dels tres porquets

15/10/2016

2016-elstresporquets.jpegEl passat 15 d'octubre professorat dels laboratoris de materials i el foc van participar en el 1r Congrés de Fira Fusta Constructiva fent un experiment que posava a prova el conte dels tres porquets on la figura del llop quedava substituïda pel foc.

Aquest Congrés s'organitzava donat l'interès envers la construcció sostenible amb fusta, que està esdevenint una tendència creixent entre els professionals de l'arquitectura, l'interiorisme, la construcció, la producció de materials, i també entre la societat en general.

Cal tenir en compte que a la Cimera de París contra el canvi climàtic (abril 2015), va posar un límit de dos graus per a l'escalfament global. Això ha portat a una estratègia europea i catalana que busca el futur sostenible, amb una economia que generi poques emissions de carboni i consumeixi menys energia. 

 

Fira de la Rehabilitació 2016

El 08 i 09/10/2016

2016-firadelarehabilitació.jpegLa Setmana de la Rehabilitació, del 3 al 9 d'octubre de 2016, és una setmana d'activitats tècniques comercials i de divulgació ciutadana destinades a promoure l'activitat de la rehabilitació.

En el marc d'aquesta Setmana s'incloïa la Fira de la Rehabilitació que es va celebrar els dies 8 i 9 d'octubre al passeig de Lluís Companys amb empreses del sector.

Aquí podeu consultar el tríptic amb la informació