Vés al contingut (premeu Retorn)

Aules Informàtiques

Els serveis informàtics posen a disposició del PDI, PAS i els estudiants matriculats a l'escola tres aules informàtiques i una sala d'usuaris.

Tots els estudiants de la EPSEB tenen compte per accedir als PCs de les aules i té assignat un espai de disc en xarxa d'uns 200 MB. Allí hi podrà guardar exclusivament treballs o qualsevol informació relacionada amb els estudis.

Les aules 1, 2 i 3 s'utilitzen per impartir classes amb professorat, i queden a disposició dels estudiants per a treballs docents en les hores en què estan lliures.

L'estat de reserva d'aquestes aules es pot consultar als cartells informatius que s'exposen a l'entrada de cada aula o també des del següent enllaç

Consultar disponibilitat d'aules

 

Les aules informàtiques i sala d'usuaris consten dels següents equips: 

Aules

EquipsTipus 
Aula 1 33 HP Compaq Elite 8300 MT / 4GB
Aula 2 33 HP Compaq Elite 8300 MT / 4GB
Aula 3 36 HP Compaq Elite 8300 MT / 4GB

 

Sala d'usuaris

EquipsTipus
8 HP Compaq Elite 8300 MT/ 4GB
1 Escàner HP ScanJet 3800

 

Horari

Horaris

Període lectiu: de dilluns a divendres de 8:15 a 20:30 h.

Període No lectiu: de dilluns a divendres de 9:00 a 14.00 h.

 

Normativa

 • Els equips de le aules d'Informàtica de l'EPSEB, serveixen per donar suport a les activitats pròpies de la Universitat. Només estan autoritzats a tenir compte en els sistemes els estudiants, professors i personal d'administració i serveis assignats a l'EPSEB i que es comprometin a respectar les normes d'utilització següents:
 • Pel que fa a l'ús de l'equipament informàtic, no realitzar cap maltractament físic dels equips o infraestructura, no desconnectar o reubicar els equips ni canviar cap configuració sense permís del personal del centre.
 • Els treballs realitzats a l'aula han de tenir relació directa amb aplicacions de l'EPSEB. Els sistemes no poden ser utilitzats per assumptes privats, comercials o professionals.
 • L'usuari és responsable que la informació que resideix a la seva àrea de treball estigui d'acord amb la legislació vigent sobre Protecció Jurídica de Programes d'ordinador. No es podrà instal•lar cap programa ni modificar la configuració dels equips sense permís del personal responsable.
 • L'usuari es compromet a no accedir als recursos (ordinadors, comptes, programes, fitxers, directoris, etc.) que no siguin els autoritzats. En cas de dubte cal consultar als responsables.
 • Cap sistema pot ser utilitzat per interferir el normal funcionament del mateix ni dels ordinadors als que està connectat. No es poden difondre virus, cucs ni altres programes perjudicials per als sistemes de procés de la informació. No es poden congestionar intencionadament els sistemes ni els enllaços de comunicacions. No es poden utilitzar els sistemes per executar jocs.
 • El centre declina tota responsabilitat sobre pèrdues d'informació, virus o qualsevol altre perjudici produït per l'ús dels equips.
 • L'usuari es compromet a no enviar informació ofensiva i/o difamatòria mitjançant qualsevol dels mecanismes d'intercomunicació disponibles.
 • El material fungible, paper, USB, etc. l'ha de portar l'usuari.
 • No es pot menjar ni beure a les aules.
 • L'usuari s'ajustarà a les normes i procediments d'ús dels recursos de les aules d'informàtica de l'EPSEB.
 • El propietari del compte és l'únic responsable de tota l'activitat realitzada amb aquell compte. És important que l'usuari tingui cura de tots els comptes que té assignats als sistemes.
 • El personal responsable de l'aula, podrà demanar en qualsevol moment la identificació de l'usuari.

Altes

El alta de els estudiants es realitza a partir de el dia següent de la primera matricula amb un marge de tres dies hàbils.

El professors poden demanar el alta en qualsevol moment un cop hagin estat adscrits a el Centre.

En el cas que tingueu problema en el accés os podeu dirigir a el personal de el Serveis informàtics que es troba en el despatx de les aules

Com iniciar una sessió en un equip

Els equips de les aules informàtiques de l'EPSEB tenen instal•lat el sistema operatiu Microsoft Windows 7 Professional.
La manera d'iniciar una sessió en un ordinador de les aules informàtiques és:

Pas 1 Quan us ho demani heu de prémer la combinació de tecles CTRL+ALT+SUPR. Sortirà una finestra on heu d'escriure el vostre nom d'entrada i la vostra contrasenya.

 • El vostre nom d'entrada és el vostre DNI (sense punts i sense la lletra del NIF, per exemple 12345678 
 • La vostra contrasenya és la vostra data de naixement (amb format DD.MM.AA, per ex. 01.12.85).

Pas 2 Per executar qualsevol aplicació instal•lada a l'equip aneu al menú Inicia i trieu l'opció desitjada o feu servir el quadre de cerca.
Pas 3 Quan vulgueu donar per acabada la sessió, trieu Inicia, Tanca i seleccioneu l'opció Tanca l’ordinador .

Cada estudiant i PDI té assignat un espai de disc en xarxa d'uns 250 MB. Allí hi podrà guardar exclusivament treballs o qualsevol informació relacionada amb els estudis. En tancar l'ordinador, aquesta informació no es perdrà.

Aquest espai està ubicat a la unitat de xarxa S: (la carpeta “Documents” i l'escriptori estan redirigides a aquesta unitat).

Important: No guardeu res a cap carpeta que no sigui a la unitat S:, la resta de continguts de l’ordinador s'esborra a cada nova sessió.

Des de qualsevol ordinador de les aules podeu accedir a Internet sense restriccions mentre no hi hagi classe. Durant les hores que les aules estiguin reservades, automàticament es restringeix l’accés a Internet i només es pot accedir exclusivament a les webs de la UPC.

El servei d’impressió el dóna la papereria de l’Escola (planta baixa). Heu d'imprimir el treball en un fitxer PDF, des de qualsevol equip de les aules informàtiques, i portar-lo desat en el USB a la papereria.

Per fer impressions plòter (DIN A0, A1, A2 o A3) haureu de seleccionar la impressora “OCÉ (plòter papereria)” i seleccionar la opció d'imprimir a un fitxer. Un cop tingueu el treball desat en el USB, haureu d'anar a la papereria de la planta baixa i allí us imprimiran el treball en una impressora plòter.