Vés al contingut (premeu Retorn)

Incidències i suggeriments

Informació per a la recollida i tractament d’incidències, reclamacions i suggeriments dels usuaris dels serveis de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona  (EPSEB).

RECOLLIDA D'INCIDÈNCIES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS

Els canals de recollida d’incidències, reclamacions i suggeriments són:

Per escrit:

 • Via administrativa, a través del format d’Instància normalitzada, que s'ha de lliurar a la secretaria de l'escola. (Annex-1)
 • La bústia de suggeriments, a través de format lliure o format de Suggeriments que trobareu damunt de la bústia, que s'ha d'introduir a la bústia que hi ha a la planta baixa de l'escola. (Annex-2)

Per internet:

Altres canals:

 • Visita al Cap d’Estudis, quedant registre de les visites amb els temes a tractar en format de registre de la Visita al Cap d’Estudis.
 • Sistema de tutories, quedant registrat en l’informe final de la tutoria.
 • Punt d’informació, que canalitza les incidències, reclamacions i suggeriments cap al responsable corresponent.

TRACTAMENT D'INCIDÈNCIES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS

En el cas d'incidències, reclamacions i suggeriments d'àmbit docent, és a dir relacionades amb el contingut, forma i desenvolupament de les assignatures a les que estan matriculats, l'estudiantat té establert un recorregut per a la seva resolució:

 • En primera instància pot recórrer al professor de l'assignatura per tal de resoldre la situació.
 • En el cas que no s'hagi resolt, podrà recórrer al responsable de l'assignatura.
 • En el cas que tampoc s'hagi resolt la situació, podrà recórrer, prèvia sol·licitud, al Cap d'Estudis, que en un termini de 10 dies hàbils, haurà de respondre la sol·licitud.
 • Si la resolució no és satisfactòria per a l'estudiantat, aquest podrà recórrer, prèvia sol·licitud, al Director del Centre.
 • Si encara la resolució tampoc fos satisfactòria per a l'estudiantat, aquest podrà recórrer, en alçada, al Rector.

En el cas d'incidències, reclamacions i suggeriments d'àmbit acadèmic i/o administratiu, la Cap de Serveis de Suport i Gestió les farà arribar a qui tingui la competència resolutòria o bé resoldrà les que siguin de caràcter informatiu, en un termini màxim de 10 dies hàbils, sigui quin sigui el canal de recollida.

Les respostes també seran en funció del canal d'entrada:

 • Instàncies, resoltes sobre el document
 • Suggeriments a la bústia, segons les dades facilitades per l'interlocutor
 • Consultes virtuals i correus electrònics, per correu electrònic.