Vés al contingut (premeu Retorn)

Difusió de notícies i esdeveniments

Per sol·licitar difusió de notícies i esdeveniments que siguin rellevants per a algun dels col·lectius de la comunitat universitària (mitjançant diferents canals: portada web i/o xarxes socials) cal emplenar aquest  FORMULARI DE SOL·LICITUD *

Feu atenció a l'ortografia, la mida de la imatge i altres variables que es van indicant al formulari.

Per assegurar que la notícia surti en la data demanada, cal fer la sol·licitud amb una setmana d'antel·lació.

*La difusió final pot no coincidir en tots els aspectes amb allò sol·licitat, atenent a criteris d'adequació, efectivitat i quantitat de sol·licituds.