Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Qualitat / Dades estadístiques / Evidències / Estàndards ISC_18-19 / Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Llistat d'evidències:

E1.1 Guies docents de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.1.2 Memòria de verificació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E1.3 Informe de verificació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.1.4 Web dels processos del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l'EPSEB

E.1.5 Coordinació docent del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del 2018-2019 primer quadrimestre candau

E.1.6 Coordinació docent del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del 2018-2019 segon quadrimestre candau

E.1.7 Estat de les titulacions (Marc VSMA)

E.1.8 Guies docents de les assignatures del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.9 Memòria de verificació del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.10 Informe de verificació del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.11 Perfil d’ingrés de l'estudiantat del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació del 2018-2019 candau

E.1.12 Criteris d’admissió del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.1.13 Memòria de verificació del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.1.14 Informe de verificació del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.1.15 Reglament d'organització i funcionament del centre

E.1.16 Membres de la Comissió Acadèmica

E.1.17 Resum dels acords de la Comissió Acadèmica

E.1.18 Membres de la Comissió Acadèmica del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació (MUCAE)

E.1.19 Acta de la Comissió Acadèmica del MUCAE d’aprovació dels calendaris de reunions amb l’estudiantat i el professorat candau

E.1.20 Reunions realitzades amb l'estudiantat del MUCAE durant el curs 2018-2019 candau

E.1.21 Reunió realitzada amb el professorat del MUCAE durant el curs 2018-2019 candau

E.1.22 Acta de constitució de la Comissió d’Avaluació de propostes de treballs de fi de màster candau

E.1.23 Plataforma informàtica per a l'aprovació de propostes de treball de fi de màster intranet

E.1.24 Pàgina de la intranet per a l'elaboració de propostes de treball de fi de màster intranet

E.1.25 Perfil d’ingrés de l'estudiantat del màster universitari en Gestió de l'Edificació del 2018-2019 candau

E.1.26 Criteris d’admissió del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.27 Memòria de verificació del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.28 Informe de verificació del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.29 Membres de la Comissió Acadèmica del màster universitari en Gestió de l'Edificació (MUGE)

E.1.30 Acta de la Comissió Acadèmica del MUGE d’aprovació dels calendaris de reunions amb l’estudiantat i el professorat candau

E.1.31 Reunions realitzades amb l'estudiantat del MUGE durant el curs 2018-2019 candau

E.1.32 Reunió realitzada amb el professorat del MUGE durant el curs 2018-2019 candau

E.1.33 Memòria de verificació del màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.1.34 Informe de verificació del màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.1.35 Perfil d’ingrés de l'estudiantat del màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals del 2018-2019 candau

E.1.36 Complements de formació del màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals candau

E.1.37 Criteris d’admissió al màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.1.38 Membres de la Comissió Acadèmica del màster interuniv. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals (MIPRL)

E.1.39 Reunions realitzades amb l’estudiantat del MIPRL durant el curs 2018-2019 candau

E.1.40 Acta de la Comissió Acadèmica de MIPRL d’aprovació dels calendaris de reunions amb l’estudiantat i el professorat candau

E.1.41 Reunions realitzades amb el professorat i coordinadors del MIPRL durant el curs 2018-2019 candau