Vés al contingut (premeu Retorn)

Procés d'acreditació del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Us informem que estem en procés d'acreditació del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals que s'imparteix a l'EPSEB.

En el marc d’aquesta acreditació, i d’acord amb el que estableix l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) les fases que s'han de seguir són les següents:

1. Constitució d’un Comitè d’Avaluació Interna del centre (CAI): 30 de setembre de 2019
2. El CAI elabora una memòria (autoinforme), analitzant diversos aspectes (6 estàndards), la majoria a nivell global del centre, però alguns de manera diferenciada per a cada titulació. Límit: 15 de novembre de 2019
3. El Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la UPC (GPAQ) fa la revisió tècnica de la proposta d’autoinforme (documentació i evidències) i pot sol·licitar canvis. El límit per poder incorporar aquests canvis és del 27 de novembre fins el 4 de desembre de 2019.
4. L’autoinforme s’ha de sotmetre a audiència pública a la comunitat de l’EPSEB. Termini previst: del 4 a l’11 de desembre de 2019
5. Elaboració de la versió definitiva de l’autoinforme tenint en compte, si escau, les observacions fetes pel GPAQ, la comunitat universitària i pel propi CAI. Límit el 13 de desembre de 2019
6. Aprovació de l’autoinforme per un òrgan de govern del centre (Junta d’Escola). Límit el 17 de desembre de 2019
7. El Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la UPC (GPAQ) tramet l’autoinforme a AQU Catalunya. Límit el 19 de desembre de 2019
8. Un Comitè d’Avaluació Externa (CAE), nomenat per AQU Catalunya:
—  Analitza l’autoinforme i revisa les evidències.
—  Visita el centre (un o més dies): Termini previst: primera quinzena d’abril de 2020
      ·   Entrevistes amb grups d’interès (PDI, PAS, estudiantat, egressats, etc.)
      ·   Visita les instal·lacions
      ·   Analitza in situ, si escau, més documentació (assignatures, TFM).
—  Emet un informe que eleva a AQU Catalunya.
9. Finalment, i en el moment en què legalment pertoca, AQU Catalunya, mitjançant la comissió específica d’avaluació de la branca de coneixement pertinent, emet l’Informe d’Acreditació de cada titulació.
10. El resultat de l’acreditació pot ser favorable o desfavorable, estructurat en quatre nivells:
—  Acreditat en progrés d’excel·lència,
—  Acreditat,
—  Acreditat amb condicions,
—  No acreditat (que implica desprogramació).