Vés al contingut (premeu Retorn)

Procés d'acreditació del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Visita no presencial del Comitè d’Avaluació Externa (CAE) el proper 8 de juliol de 2020.

Arran del COVID-19 la visita del Comitè d’Avaluació Externa a la nostra Escola, en el marc de l'acreditació del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals, serà no presencial i tindrà lloc el 8 de juliol de 2020. Aquesta és l'agenda de la seva visita.

A més d’entrevistar-se amb els diferents grups d’interès de l’Escola, també hi pot haver una audiència pública. És per aquest motiu que AQU Catalunya posa a disposició de totes aquelles persones que hi vulguin participar el correu acreditacio@aqu.cat on hauran de dirigir els seus comentaris relacionats amb aquesta acreditació. El termini mínim per poder-los rebre és de cinc dies abans de la data de la visita. Recordar-vos que és important que reviseu prèviament l’informe d’acreditació.

*********************************

A causa del COVID-19 la visita del Comité de Evaluación Externa a nuestra Escuela, en el marco de la acreditación del máster interuniversitario en Seguridad y Salud en el Trabajo: Prevención de Riesgos Laborales, será no presencial y tendrá lugar el 8 de julio de 2020. Esta es su agenda de visita.

Además de entrevistarse con los diferentes grupos de interés de la Escuela, habrá una audiencia pública. Es por este motivo que AQU Catalunya pone a disposición de todas aquellas personas que quieran participar el correo acreditacio@aqu.cat donde pueden dirigir sus comentarios relacionados con esta acreditación. El plazo mínimo para poderlos recibir es de cinco días antes de la fecha de la visita. Recordaros que es importante que reviséis previamente el informe de acreditación.