Vés al contingut (premeu Retorn)

Premis Catalunya Construcció 2018

El CAATEEB convoca la XV edició dels Premis Catalunya Construcció, amb els quals es vol reconèixer l'esforç dels professionals i empreses que han contribuït a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcció. A més també hi ha el premi als millors TFGs d'estudiants d'arquitectura tècnica.
Premis Catalunya Construcció 2018

Premi al Treball Final de Grau

Amb aquest premi es vol distingir el treball d'un estudiant o equip d'estudiants d'arquitectura tècnica que abasti la investigació, recerca o desenvolupament sobre qualsevol dels temes dins de l'àmbit de coneixement del grau.

5 categories professionals i un premi especial

Respecte a la resta de premis, la quinzena edició dels Premis Catalunya Construcció consta de 5 categories professionals i un premi especial:
I. PREMI A LA DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. Amb aquest premi, es volen distingir les tasques de la persona o l'equip responsable de dirigir l'execució d'una obra d'edificació, sobre la base dels resultats obtinguts, tenint en compte els paràmetres d'adequació al projecte, qualitat, compliment de les previsions de durada i cost, planificació i organització del procés d'execució i aportació a la constructibilitat.
II. PREMI A LA DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE. Amb aquest premi es vol distingir la tasca de la persona o l'equip responsable de dur a terme la direcció integrada de projecte o project management d'una obra de construcció i referida a la planificació, coordinació i control de l'operació, abastant totes les seves fases i amb responsabilitat sobre els objectius establerts de planificació, costos i qualitat.
III. PREMI A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT. Amb aquest premi es vol distingir la persona o l'equip responsable de la coordinació de seguretat i salut d'una obra d'edificació, urbanització o obra civil, en funció de les aportacions a la sensibilització de les empreses i/o treballadors que hagin participat en l'obra i la innovació tècnica i organitzativa, que hagi suposat una eliminació o reducció efectiva de riscos i, per tant, una millora de les condicions de treball.
IV. PREMI A LA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ. Amb aquest premi, es vol distingir aquelles persones o equips, professionals o empresaris, que hagin impulsat la innovació en productes i materials; en sistemes constructius nous que simplifiquen o faciliten la posada en obra; en innovacions en els processos i organització de l'obra.
V. PREMI A LA REHABILITACIÓ. Amb aquest premi, es volen distingir les tasques de la persona o l'equip responsable de dirigir l'execució i de projectar una intervenció en un edifici existent per ampliació, reforma o adequació en les dues subcategories següents:

  • (1) Premi a la rehabilitació patrimonial
  • (2) Premi a la rehabilitació funcional

La primera fa referència als edificis que tenen elements o parts que cal protegir, mentre que en la segona no en té.
PREMI ESPECIAL A LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL. Amb aquest premi especial, es vol reconèixer la trajectòria professional o empresarial d'una persona per la seva contribució continuada a la qualitat de l'edificació, la docència, la millora del procés constructiu, la innovació, el medi ambient, la modernització del sector o la funció social de l'edificació.


Els candidats que vulguin participar a la quinzena edició dels Premis Catalunya Construcció han de presentar la fitxa d'inscripció correctament emplenada, com també tota la documentació que s'especifica al punt 2 de l'apartat "Presentació de candidatures", en els formats requerits i abans de les 14 hores del 4 d'abril de 2018, a
Per a més informació, poseu-vos en contacte al telèfon 933 93 37 10.

Bases de la convocatòria