Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Notícies / Docència inclusiva

Docència inclusiva

La Universitat Politècnica de Catalunya ofereix atenció específica a l'estudiantat amb necessitats de suport educatiu amb l'objectiu de garantir la plena inclusió i la igualtat d'oportunitats.
Docència inclusiva

L'estudiantat amb necessitats de suport educatiu que presenten un certificat de discapacitat (amb un grau igual o superior al 33 %) o informes acreditatius del trastorn de salut mental, trastorn desenvolupament (dislèxia, discalcúlia, TDAH, TEA, TOC, etc.), malaltia o accident temporal o definitiu poden demanar adaptacions curriculars.

Què són les adaptacions curriculars?

Són ajustos raonables o modificacions que et faciliten l'accés i permanència a la docència universitària, sense baixar el nivell d'exigència.

S'han d'adequar a les diferents activitats (avaluació, exercicis, treballs en grup, treballs de camp...) per a què puguis assolir les competències marcades en el pla docent de cada assignatura i que necessitaràs per a l'exercici com professional.

Qui pot sol·licitar adaptacions curriculars?

Si estàs matriculat en els estudis de grau o màster i et trobes en un dels següents grups:

  • Discapacitat: física, auditiva, visual, psíquica.
  • Necessitats educatives específiques: trastorn de desenvolupament (dislèxia, TDAH, TEA, TOC), trastorn de salut mental.

Quin tipus d'adaptacions curriculars hi ha?

Adaptacions de suport a l'aula:

  • Adaptacions d'espais (il·luminació, so) i mobiliari.
  • Utilització de productes de suport en tecnologies de la informació i comunicació per part de l'estudiantat (emissora FM, bolígraf digital, gravadora, software específic, etc.).
  • Servei de subtitulació.
  • Servei d’intèrpret de llengua de signes. Podeu consultar les normes de funcionament del servei d’intèrpret de llengua de signes, aprovades per la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats (Novembre 2014).

Adaptacions en les proves d'avaluació

  • Ampliació en temps dels exàmens (parcials i finals) establerts per el calendari del centre docent.

Termini

Es recomana sol·licitar les adaptacions a l'inici del curs.

Si vols tenir més temps en els exàmens finals ho has de sol·licitar, com a molt tard, 30 dies abans de l'inici dels exàmens.

Sol·licitud d'adaptacions curriculars

Emplena el formulari indicant les teves dades personals, el col·lectiu al que pertanys, les adaptacions que sol·licites i la documentació acreditativa.

Per a més informació: https://inclusio.upc.edu/ca/docencia/adaptacions-curriculars