Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació quadrimestre de primavera 2016-2017 i informació matrícula quadrimestre de tardor 2017-2018 per a estudiants NO NOUS

En aquest apartat podràs trobar informació sobre tots els tràmits que afecten tant a l'avaluació del segon quadrimestre del 2016-2017 com a la posterior matrícula del primer quadrimestre del curs 2017-2018

   Tràmits

   

Tràmits previs a la matrícula (fer instància a través de e-secretaria)

      - Canvi de dedicació

      - Afegir UD (assignatura al potencial de matrícula)

      - Ampliar número de crèdits a matricular

      - Treure obligatorietat de matriculació d’una UD    

      (assignatura)

     - Domiciliació bancària (Si voleu fer el pagament de la      matrícula domiciliat o fraccionat(obriu en una finestra nova), i no teniu la informació a l'e-secretaria actualitzada, heu d'emplenar el formulari i fer arribar a secretaria el document de domiciliació SEPA original signat per la persona titular del compte).

 

Tràmits posteriors a la matrícula (fer instància a través de e-secretaria)

     - Afegir assignatures de matrícula

     - Anul·lació TOTAL de matrícula

     - Modificació de matrícula

     - Canvi de grup  

Rendiment

  • Limitació de matrícula afectats pel paràmetre de rendiment per 1era vegada  
  1. Arquitectura Tècnica i Edificació
  2. Ciències i Tecnologies en l’Edificació

 

  • Limitació de matrícula afectats pel paràmetre de rendiment per 2ona vegada
  1. Arquitectura Tècnica i Edificació
  2. Ciències i Tecnologies en l’Edificació
  3. Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

 

El procediment a seguir és fer arribar la seva proposta de matrícula al tutor o tutora que tenen assignat/da fent servir l'aplicació que trobareu a l'enllaç següent (cal validar-se prèviament a la intranet): Accés aplicatiu Tutories Baix Rendiment

 

     més informació a aquest enllaç

Matrícula

Podeu trobar l'ordre de matrícula que us ha estat assignat a la vostra e-Secretaria a partir del 3 de juliol de 2017 (aproximadament).

Revisions dels resultats de les avaluacions quadrimestre de primavera 2016-2017:


Des de la Direcció de l'Escola s'estableix el següent calendari per a possibles reclamacions als resultats de les avaluacions de les diferents assignatures de les titulacions de Grau (sempre i quan els propis professors estableixin i comuniquin als seus estudiants una data diferent):

 

Assignatures de l'1A, 1B i 2A i 2B d'ATE i l'1A i 1B i 2B d'EGG:

Cada assignatura ha de fixar un dia d'atenció als estudiants després de la publicació de les qualificacions finals i abans de la reavaluació.

També ha de fixar un dia d'atenció als estudiants que s'han presentat a la reavaluació després de la publicació de les qualificacions finals amb la reavaluació inclosa.

 

- Assignatures de la resta de cursos (des del 3A fins al 4B, optatives incloses, d'ATE i el 3B i 4B, optatives incloses, d'EGG): 

El dia 14 de juny de 2017, en horari de matí i tarda (horari que el professorat ha de comunicar als estudiants com a molt tard el dia de publicació de notes).

 

De la resta de titulacions, no hi ha una data establerta per part de l'Escola per a aquestes reclamacions, és el professorat de cada assignatura qui ha de comunicar als alumnes el dia i l'hora de publicació de resultats i l'horari d'atenció a possibles reclamacions.

Avaluació curricular d’estudis de grau


El proper dia 28 de juny de 2017 tindrà lloc la reunió de la Comissió d'Avaluació Curricular dels estudis de grau de l'EPSEB.

Els estudiants que vulguin fer arribar alguna sol·licitud adreçada a la Comissió d'Avaluació Curricular hauran de fer-la arribar, mitjançant l'e-Secretaria, abans que finalitzi el dia 27 de juny de 2017.

Adjunt trobareu el calendari de presentació de sol·licituds vinculades a l'avaluació del curs 2016-2017 Q2 i la matrícula 2017-2018 Q1.