Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació quadrimestre de primavera 2017-2018 i informació matrícula quadrimestre de tardor 2018-2019 per a estudiants NO NOUS.

En aquest apartat podràs trobar informació sobre tots els tràmits que afecten tant a l'avaluació del segon quadrimestre del curs 2017-2018 com a la posterior matrícula del primer quadrimestre del curs 2018-2019.

   Tràmits

   

Tràmits previs a la matrícula (fer instància a través de e-Secretaria)

      - Canvi de dedicació

      - Afegir UD (assignatura al potencial de matrícula)

      - Ampliar número de crèdits a matricular

      - Treure obligatorietat de matriculació d’una UD    

      (assignatura)

     - Domiciliació bancària (Si voleu fer el pagament de la      matrícula domiciliat o fraccionat(obriu en una finestra nova), i no teniu la informació a l'e-Secretaria actualitzada, heu d'emplenar el formulari i fer arribar a secretaria el document de domiciliació SEPA original signat per l'estudiant i/o per la persona titular del compte).

 

Tràmits posteriors a la matrícula (fer instància a través de e-Secretaria)

     - Afegir assignatures de matrícula

     - Anul·lació TOTAL de matrícula

     - Modificació de matrícula

     - Canvi de grup  

Rendiment

  • Limitació de matrícula afectats pel paràmetre de rendiment per 1a vegada:
  1. Arquitectura Tècnica i Edificació
  2. Ciències i Tecnologies en l’Edificació

 

  • Limitació de matrícula afectats pel paràmetre de rendiment per 2a vegada:
  1. Arquitectura Tècnica i Edificació
  2. Ciències i Tecnologies en l’Edificació
  3. Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

 

El procediment a seguir és fer arribar la seva proposta de matrícula al tutor o tutora que tenen assignat/da fent servir l'aplicació que trobareu a l'enllaç següent (cal validar-se prèviament a la intranet): Accés aplicatiu Tutories Baix Rendiment

 

     més informació a aquest enllaç

Matrícula

Podeu trobar l'ordre de matrícula que us ha estat assignat a la vostra e-Secretaria a partir del 10 de juliol de 2018.

Revisions dels resultats de les avaluacions quadrimestre de primavera 2017-2018:


Des de la Direcció de l'Escola s'estableix el següent calendari per a possibles reclamacions als resultats de les avaluacions de les diferents assignatures de les titulacions de Grau (sempre i quan els propis professors estableixin i comuniquin als seus estudiants una data diferent):

 

Assignatures de l'1A, 1B, 2A, 2B, 3A i 3B d'ATE i l'1A i 1B, 2B i 3B d'EGG:

Cada assignatura ha de fixar un dia d'atenció als estudiants després de la publicació de les qualificacions finals i abans de la reavaluació.

També ha de fixar un dia d'atenció als estudiants que s'han presentat a la reavaluació després de la publicació de les qualificacions finals amb la reavaluació inclosa.

 

- Assignatures de la resta de cursos: 

El dia 13 de juny de 2018, en horari de matí i tarda (horari que el professorat ha de comunicar als estudiants com a molt tard el dia de publicació de notes).

 

De la resta de titulacions, no hi ha una data establerta per part de l'Escola per a aquestes reclamacions, és el professorat de cada assignatura qui ha de comunicar als alumnes el dia i l'hora de publicació de resultats i l'horari d'atenció a possibles reclamacions.

Avaluació curricular d’estudis de grau


El proper dia 29 de juny de 2017 tindrà lloc la reunió de la Comissió d'Avaluació Curricular dels estudis de grau de l'EPSEB.

Els estudiants que vulguin fer arribar alguna sol·licitud adreçada a la Comissió d'Avaluació Curricular hauran de fer-la arribar, mitjançant l'e-Secretaria, abans que finalitzi el dia 28 de juny de 2018.

Adjunt trobareu el calendari de presentació de sol·licituds vinculades a l'avaluació del curs 2017-2018 Q2 i la matrícula 2018-2019 Q1.