Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació quadrimestre de primavera 2018-2019 i informació matrícula quadrimestre de tardor 2019-2020 per a estudiants NO NOUS.

En aquest apartat podràs trobar informació sobre tots els tràmits que afecten tant a l'avaluació del segon quadrimestre del curs 2018-2019 com a la posterior matrícula del primer quadrimestre del curs 2019-2020.

   Tràmits

   

Tràmits previs a la matrícula (fer instància a través de e-Secretaria)

      - Canvi de dedicació

      - Afegir UD (assignatura al potencial de matrícula)

      - Ampliar número de crèdits a matricular

      - Treure obligatorietat de matriculació d’una UD    

      (assignatura)

     - Domiciliació bancària (Si voleu fer el pagament de la      matrícula domiciliat o fraccionat(obriu en una finestra nova), i no teniu la informació a l'e-Secretaria actualitzada, heu d'emplenar el formulari i fer arribar a secretaria el document de domiciliació SEPA original signat per l'estudiant i/o per la persona titular del compte).

 

Tràmits posteriors a la matrícula (fer instància a través de e-Secretaria)

     - Afegir assignatures de matrícula

     - Anul·lació TOTAL de matrícula

     - Modificació de matrícula

     - Canvi de grup  

Rendiment

  • Limitació de matrícula afectats pel paràmetre de rendiment per 1a vegada: Sense aplicació aquest quadrimestre.
  1. Arquitectura Tècnica i Edificació
  2. Ciències i Tecnologies en l’Edificació

 

  • Limitació de matrícula afectats pel paràmetre de rendiment per 2a vegada: Sense aplicació aquest quadrimestre.
  1. Arquitectura Tècnica i Edificació
  2. Ciències i Tecnologies en l’Edificació
  3. Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

 

El procediment a seguir és fer arribar la seva proposta de matrícula al tutor o tutora que tenen assignat/da fent servir l'aplicació que trobareu a l'enllaç següent (cal validar-se prèviament a la intranet): Accés aplicatiu Tutories Baix Rendiment. Sense aplicació aquest quadrimestre.

 

     més informació a aquest enllaç

Matrícula

Podeu trobar l'ordre de matrícula que us ha estat assignat a la vostra e-Secretaria a partir del 12 de juliol de 2019. (aproximadament).

Revisions dels resultats de les avaluacions quadrimestre de primavera 2018-2019:


Des de la Direcció de l'Escola s'estableix el següent calendari per a possibles reclamacions als resultats de les avaluacions de les diferents assignatures de les titulacions de Grau (sempre i quan els propis professors estableixin i comuniquin als seus estudiants una data diferent):

 

Assignatures de l'1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A i 4B d'A.T.E. i l'1B, 2B i 3B d'E.G.G.:

La persona responsable de cada assignatura ha de fixar un dia d'atenció als estudiants després de la publicació de les qualificacions finals i abans de la reavaluació.

També ha de fixar un dia d'atenció als estudiants que s'han presentat a la reavaluació després de la publicació de les qualificacions finals amb la reavaluació inclosa.

 

- Assignatures de la resta de cursos: 

El dia 19 de juny de 2019, en horari de matí i tarda (horari que el professorat ha de comunicar als estudiants com a molt tard el dia de publicació de notes).

 

De la resta de les titulacions, no hi ha una data establerta per part de l'Escola per a aquestes reclamacions, és el professorat de cada assignatura qui ha de comunicar als alumnes el dia i l'hora de publicació de resultats i l'horari d'atenció a possibles reclamacions.

Avaluació curricular d’estudis de grau


El proper dia 8 de juliol de 2019 tindrà lloc la reunió de la Comissió d'Avaluació Curricular dels estudis de grau de l'EPSEB.

Els estudiants que vulguin presentar alguna sol·licitud adreçada a la Comissió d'Avaluació Curricular hauran de fer-la arribar, mitjançant l'e-Secretaria, abans que finalitzi el dia 4 de juliol de 2019.

Adjunt trobareu el calendari de presentació de sol·licituds vinculades a l'avaluació del curs 2018-2019 Q2 i la matrícula 2019-2020 Q1.