Jenifer Martín, graduada en Arquitectura Tècnica i Edificació per l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB), va presentar un treball de fi de grau (TFG) agosarat, innovador i compromès: “La gestió de la felicitat en els centres gerontològics”.

  I com es pot definir la felicitat? Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans és l’estat d’ànim plenament satisfet. Jenifer va anar més enllà de la definició, ja que el projecte tenia com a objectiu crear un model de gestió de la felicitat per aplicar-lo en centres de dia. “Per poder establir el model de gestió calia analitzar la felicitat: què la genera; quins en són els aspectes més rellevants?; són importants les diferències entre edat i sexe?, especifica Jenifer i argumenta que “per aquest motiu s’ha realitzat  una anàlisi de la felicitat en diversos treballs, països, estudiants i gent gran”.

Les dades recollides i les diverses reunions amb els treballadors gerontològics han originat un model de gestió de la felicitat amb un objectiu clau: quantificar la felicitat dels residents, a partir d’uns factors que han de seguir un protocol i dels quals, finalment, s’analitzen els indicadors. Amb la col·laboració i participació tant dels residents com dels treballadors, es pretén millorar el grau de felicitat,  així com perfeccionar el model de gestió de la felicitat.

Jenifer declara que “realitzar aquest projecte i col·laborar-hi ha estat un privilegi, ja que m’ha sotmès a una enquesta sobre què genera la felicitat. He analitzat què afecta la felicitat de les persones i ho he relacionat amb els estudis d’Arquitectura Tècnica”, reflexiona i afegeix que “els espais que ens envolten tenen un grau elevat d’afectació en la nostra felicitat”.

                           10672413_822976794421854_4845898855001880609_n.jpg                CAM06216.jpg

En l’actualitat, conjuntament amb el professor Jordi Vilajosana, que ha dirigit el projecte de Jenifer, han endegat una línia de recerca per a la gestió de la felicitat en centres gerontològics. Una de les línies de la recerca ha estat arribar a un acord amb dos centres de La Rioja per desenvolupar i implementar i avaluar posteriorment un model de gestió en centres gerontològics. Al març, tenen previst presentar el projecte al World Hapiness Summit a Miami. Potser ser feliç no està tan lluny!

Blog Arcitec