l Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB), en el marc de la Nit de la Construcció, ha lliurat els Premis Catalunya Construcció 2016, que inclou una categoria al millor treball de fi de grau. Andrea Fernández, de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB), ha obtingut el premi ex aequo al millor treball de fi de grau pel projecte de rehabilitació de 127 edificis al Boulevard Didouche Mourad d’Alger, la capital d’Algèria.

“Practicum de soporte. Proyecto de rehabilitación de la rue Didouche Mourad, en Skikda, Argelia” es presenta en la modalitat de pràctiques i està orientat a l’àmbit de la rehabilitació, centrat en edificis residencials construïts a Algèria durant l’època colonial. Explica Andrea que “el treball era a jornada completa: al matí realitzava les pràctiques i a la tarda em dedicava al projecte que estava vinculat al treball que feia als matins”.

L’objectiu del projecte premiat era donar suport al Laboratori de Materials de l’EPSEB en la realització dels estudis de caracterització de materials i estudi cromàtic que formaven part de la rehabilitació. Per aconseguir aquest objectiu, Andrea ha col·laborat en la caracterització dels materials: pedra, maó, morter, fusta i acer; en l’assignació de valors de resistència dels sistemes constructius: murs de pedra i de maó; en la representació gràfica dels resultats: disseny de plànols; en l’extracció i anàlisi de mostres de color, i en l’estudi i representació gràfica dels resultats de l’anàlisi cromàtica.

 

A més, aquest projecte de rehabilitació forma part d’un projecte de col·laboració entre el Laboratori de Materials de l’EPSEB i el despatx d’arquitectura AQUIDOS.

A banda del reconeixement del premi,  Andrea conclou que “durant la meva estada a Algèria he après a treballar amb un elenc de professionals molt diferents entre ells, no només per les òbvies diferències culturals, sinó també per les diferents formes d’abordar els problemes que han anat sorgint, millorant per tant la meva capacitat de treballar en equip i d’adaptar-me als diferents escenaris que se’ns presentaven a mesura que avançava el projecte”.

                          Andrea fernandez2.jpg      andrea fernandez3.jpg

 

Blog Arcitec