Vés al contingut (premeu Retorn)

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

Procés

Documentació relacionada

310.1 Definir política i objectius de qualitat

310.1.1 Definir política i objectius de qualitat

310.2 Garantir la qualitat dels programes formatius

310.2.1 Garantir la qualitat dels programes formatius

310.3 Desenvolupar els seus programes formatius per afavorir l'aprenentatge de l'estudiant

310.3.1 Procés per a la definició de perfils/graduació i admissió d'estudiantat

310.3.2 Procés per al suport i orientació de l'estudiantat

310.3.3 Procés per al desenvolupament de la metodologia d'ensenyament i avaluació

310.3.4 Procés per a la gestió de la mobilitat de l'estudiantat

310.3.5 Procés per a la gestió de l'orientació professional

310.3.6 Procés per a la gestió de les pràctiques externes

310.3.7 Procés per a la gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments

310.4 Garantir la qualitat del personal acadèmic i d'administració i serveis

310.4.1 Definició de les polítiques de PDI i PAS

310.4.2 Captació i selecció de PDI i PAS

310.4.3 Formació de PDI i PAS

310.4.4 Avaluació, promoció i reconeixement del PDI i PAS

310.5 Garantir la qualitat dels recursos materials i serveis

310.5.1 Procés per a la gestió i millora dels recursos materials

310.5.2 Procés per a la gestió i millora dels serveis

310.6 Recollir i analitzar els resultats per a la millora dels programes formatius

310.6.1 Procés de recollida i anàlisi dels resultats

310.7 Publicar la informació i retre comptes sobre els programes formatius

310.7.1 Procés per a la publicació d’informació i rendició de comptes sobre els programes formatius