Vés al contingut (premeu Retorn)

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

Processos

Documentació associada als processos

310.1.1 Definició de la política i objectius de qualitat
  • Pla Estratègic
310.2.1 Garantir la qualitat dels programes formatius
310.2.1.1 Procés de verificació
310.2.1.2 Procés de seguiment
310.2.1.3 Procés de modificació
310.2.1.4 Procés d'acreditació
310.3.1 Definició dels perfils d'ingrés, egrés i criteris d'accés de l'estudiantat

 

 

310.3.2 Suport i orientació a l'estudiantat

310.3.3 Metodologia d’ensenyament i avaluació
310.3.4 Gestió de la mobilitat de l’estudiantat
310.3.5 Gestió de l’orientació professional
310.3.6 Gestió de les pràctiques externes
310.3.7 Gestió d’incidències: queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions
310.4.1 Definició de la política de personal docent i investigador / personal d'administració i serveis
310.4.2 Captació i selecció de personal docent i investigador / personal d'administració i serveis
310.4.3 Formació del personal docent i investigador / personal d'administració i serveis
310.4.4 Avaluació, promoció i reconeixement del personal docent i investigador / personal d'administració i serveis
310.5.1 Gestió i millora dels recursos materials
310.5.2 Gestió i millora dels serveis
310.6.1 Recollida i anàlisi dels resultats
310.7.1 Publicació d’informació i rendició de comptes
310.8.1. Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i control de la documentació

 

Indicadors i resultats

310.9.1 Indicadors del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
310.10.1 Informe de resultats dels indicadors del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
310.10.2 Informe de seguiment del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat